× ICTU - مرکز رشد دانشگاه آزاد قزوین

مرکز رشد واحدهای فناور

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین


خانه رویدادها مراحل جذب فایل های مورد نیاز درباره ما ارتباط با ما

028-33681600

ictu [at] qiau.ac.ir

قزوین - خیابان دانشگاه - بلوار نخبگان-ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین - مرکز رشد واحدهای فن آور

استقرار در مرکز رشد

فرم اولیه پذیرش هسته و واحد فن آور

ID نام و نام خانوادگی تاریخ تولد رشته تحصیلی نام دانشگاه محل تحصیل شغل فعلی نوع همکاری
1
2
3
4
5
ریال
ریال
ریال

تمام بخش های ستاره دار را با دقت پرکنید.