× ICTU - مرکز رشد دانشگاه آزاد قزوین

مرکز رشد واحدهای فناور

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین


خانه رویدادها مراحل جذب فایل های مورد نیاز درباره ما ارتباط با ما

028-33681600

ictu [at] qiau.ac.ir

قزوین - خیابان دانشگاه - بلوار نخبگان-ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین - مرکز رشد واحدهای فن آور

مرکز مطالعات کاربردی زبان های خارجی

مرکز مطالعات کاربردی زبان های خارجی

Center for Applied Studies in Foreign Languages

اطلاعات

شرکت: مرکز مطالعات کاربردی زبان های خارجی

مدیرعامل: محمد شیروان

فعالیت: اپلیکیشن های خدمات ایرلاین ها

ایده: سیستم ساده سازی خدمات بار بری هوایی

تاسیس: 1400/08/01

ارتباط با مرکز مطالعات کاربردی زبان های خارجی