× ICTU - مرکز رشد دانشگاه آزاد قزوین

مرکز رشد واحدهای فناور

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین


خانه رویدادها مراحل جذب فایل های مورد نیاز درباره ما ارتباط با ما

028-33681600

ictu [at] qiau.ac.ir

قزوین - خیابان دانشگاه - بلوار نخبگان-ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین - مرکز رشد واحدهای فن آور

لغت‎نامه کارآفرینی

لغت‎نامه کارآفرینی

لغت‎نامه کارآفرینی

دانلود فایل لغت‎نامه کارآفرینی به صورت pdf


تاریخ انتشار: 1401/1/8


#لغت‎نامه کارآفرینی # دانلود فایل لغت‎نامه کارآفرینی

لغت‎نامه کارآفرینی