× ICTU - مرکز رشد دانشگاه آزاد قزوین

مرکز رشد واحدهای فناور

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین


خانه رویدادها مراحل جذب فایل های مورد نیاز درباره ما ارتباط با ما

028-33681600

ictu [at] qiau.ac.ir

قزوین - خیابان دانشگاه - بلوار نخبگان-ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین - مرکز رشد واحدهای فن آور

فرم های استقرار

فرم های استقرار

فرم های استقرار

دانلود فرم‎های متقاضیان استقرار ، فرم‎های واحدهای مستقر شده


تاریخ انتشار: 1401/1/6


#فرم‎های متقاضیان استقرار # فرم‎ واحدهای مستقر شده # مرکز رشد دانشگاه آزاد

فرم های استقرار