× ICTU - مرکز رشد دانشگاه آزاد قزوین

مرکز رشد واحدهای فناور

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین


خانه رویدادها مراحل جذب فایل های مورد نیاز درباره ما ارتباط با ما

028-33681600

ictu [at] qiau.ac.ir

قزوین - خیابان دانشگاه - بلوار نخبگان-ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین - مرکز رشد واحدهای فن آور

کارآفرینی (بخش‎نامه ها و آیین نامه)

کارآفرینی (بخش‎نامه ها و آیین نامه)

کارآفرینی (بخش‎نامه ها و آیین نامه)

دانلود فایل بخش‎نامه ها و آیین نامه در حوزه کارآفرینی


تاریخ انتشار: 1401/1/8


#بخش‎نامه ها # آیین نامه #کارآفرینی

کارآفرینی (بخش‎نامه ها و آیین نامه)