× ICTU - مرکز رشد دانشگاه آزاد قزوین

مرکز رشد واحدهای فناور

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین


خانه رویدادها مراحل جذب فایل های مورد نیاز درباره ما ارتباط با ما

028-33681600

ictu [at] qiau.ac.ir

قزوین - خیابان دانشگاه - بلوار نخبگان-ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین - مرکز رشد واحدهای فن آور

اصطلاحات کارآفرینی

اصطلاحات کارآفرینی

اصطلاحات کارآفرینی

اصطلاحات کارآفرینی و استارتاپی متعددی وجود دارد که در اینجا به برخی از مهمترین موارد آن اشاره کردیم.


تاریخ انتشار: 1401/1/8


#اصطلاحات کارآفرینی #اصطلاحات استارتاپی

اصطلاحات کارآفرینی

use Ctrl F to find words
Academic and Scientific Incubators
مراكز رشد علمي و دانشگاهي
اين نوع مراكز رشد، معمولاً توسط مراجع علمي و دانشگاهي براي توسعه اقتصادي و كاربردي كردن دستاوردهاي واحدهاي فناوري‌هاي نو و جديد در زمينه‌هاي بخصوصي و تأمين منابع مالي لازم براي توسعه و تكامل فناوري‌هايي كه ارزش اقتصادي بالا براي آن تصور مي‌شود، شكل مي‌گيرد.
Accelerator
شتابدهنده کسب و کار
نهادي مشابه مركز رشد مي باشد، بعضي از متوليان شتابدهنده ها ادعا مي کنند كه انها به دليل کمک به شركتهايي که پيشتر فعال بوده اند با مراكز رشد سنتي که به شرکت هاي تازه پا کمک مي کنند، تفاوت دارند
Adventure Capitalist
سرمايه دار مخاطره پذير
كارآفريني كه به ديگر كارآفرينان از لحاظ مالي كمك مي كند و اغلب نقشي فعال در عملكرد شركتها به عنوان اشغال يك كرسي در هيأت مديره و غيره ايفا مي نمايند
Angel investor
سرمايه گذار حامي
فردي كه سرمايه يك يا چند شركت نوپا را فراهم مي كند. بر خلاف يك شريك، سرمايه گذار حامي بندرت در مديريت دخالت مي كند. معمولاً سرمايه گذاران حامي، ارزش افزوده را از طريق ارتباطات و تخصصهايشان بالا مي برند
Appraisal
ارزيابي
يك بررسي عميق راجع به طرح كسب و كار، تأييد اطلاعات جاري مشخص در خصوص سودهاي مخاطره آميز و ارزيابي مقدماتي است
Basic research incubators
مراكز رشد تحقيق پايه‌اي
اين نوع از مراكز رشد به سبب شكاف موجود در اكتشافات چند رشته‌اي ايجاد گرديد. هدف اين دسته از مراكز رشد انجام تحقيقات پايه‌اي و رشد شركت‌هاي زايشي است. در اين نوع از مراكز رشد، ايده‌ها در آزمايشگاه‌ها پرورش مي‌يابند تا براي ارائه در عرصه اقتصاد و توليد آماده شوند.
Benchmark
محک زني
استانداردي است كه جهت ارزيابي عملكرد يك شركت به كار مي رود.سرمايه گذاران نياز دارند تا بدانند آيا يك شركت براساس معيارهاي معيني ورشكست شده است يا خير، زيرا اين موضوع ساختار برنامه هاي سرمايه گذاري را تعيين خواهد كرد. براي مثال، شركتي كه براي رسيدن به معيارهاي معين پيشرفت قابل ملاحظه اي ندارد مي تواند با افزايش توزيع سهام به سرمايه گذاران جبران خسارت نمايد
Benchmarking
محک زني
فرايند مستمر سنجش و مقايسه كسب و كار يك شركت در مقايسه با سازمانها و صنايع سودآور همتراز مي باشد كه به كسب اطلاعاتي براي شناسايي و اجراي اصلاحات در سازمان كمك نمايد
Benchmarks
محک ها
اهداف اجرايي كه ميزان موفقيت شركت را تعيين مي نمايد.اغلب براي تعيين امكان جذب سرمايه مازاد از طرف شركت يا دريافت سهام اضافي از طرف مديريت مورد استفاده قرار مي گيرد
Best practices
بهترين تجربيات
برنامه اي براي توسعه روشهاي استاندارد كه شامل مقررات اداري، دستورالعملها، سياست ها و آيين نامه ها، به علاوه شاخص ها و سطوح کارايي پيشين بعلاوه اجراي برنامه مانند آموزش مشتري و كمك فني، تحليل اعتبار، تضمين معيارها، مديريت سبد فعاليتها و اداره صندوق وام عمومي مي باشد
Break- Even Point
نقطه سر به سر
تحليل نقطه سر به سر اطلاعاتي حياتي درخصوص ميزان موفقيت برنامه كسب و كار ارايه مي كند. در نقطه سر به سر، درآمدهاي كل مساوي با كل هزينه هاي ثابت و متغير مي باشد و سود خالص برابر با صفر است. مقدار توليد بيشتر به سود منجر مي شود در حالي كه توليد كمتر به معني زيان مي باشد. تحليل نقطه سربه سر به درك امكان وجود سود كمك مي كند. نقطه سر به سر پايين تر، احتمال سودآور بيشتير را در طرح نشان مي دهد. كسب و كاري كه نقطه سر به سر 30 درصد از ميزان فروش مورد انتظار فراهم سازد نسبت به كسب و كاري كه نقطه سر به سرآن 90 درصد از فروش مورد انتظار را داراست،مخاطره كمتري دارد
Bricks and Mortar (BAM)
مدل عملياتي BAM
ملات و آجر، كنايه از مراكز رشدي كه فقط خدمات اسكان ارائه مي كند. اين مدل نخستين و در عين حال ساده‌ترين مدل عملياتي مي‌باشد و بيانگر الگوي سنتي رشد كسب و كار است كه بر تسهيلات فيزيكي، حمايت‌هاي اداري و خدمات محدود موجود در محل تمركز دارد. اين مدل، به دليل برقراري اتحادهاي محدود با نهادهاي خارجي داراي ساختاري هسته‌اي شكل است. آن دسته از مراكز رشد كه با مدل BAM اداره مي‌شوند، دامنه محدودي از خدمات فيزيكي مانند تلفن، فتوكپي و خدمات مشابه را مهيا مي‌سازند.
Bricks and Mortar (BAM)
مركز رشد فيزيكي/سنتي/آجر و سيمان
يك الگوي سنتي/عملياتي مركز رشد كه گزاره‌هاي ارزشي اوليه آن عرضه تجهيزات و فضاي دفتر است. اين مدل نخستين و در عين حال ساده‌ترين مدل عملياتي است. اين مدل مبين مدل تاريخي مركز رشد كسب و كار است كه بر تسهيلات فيزيكي، حمايت‌هاي اداري و خدمات محدود موجود در محل تمركز دارد. مدل BAM به سبب تدارك تسهيلات براي برقراري اتحادهاي بسيار محدود با نهادهاي خارجي از ساختاري هسته‌اي برخوردار است. مراكز رشد داراي اين مدل عملياتي خدمات بسيار محدودي نظير منشي، تلفن، فتوكپي و خدمات مشابه فراهم مي‌آورند. اين مركز احتمال دارد يك خبره مديريت نيز در اختيار بگذارند، ولي يك نفر هدايت و مربي‌گري محدود مي‌تواند ارائه دهد. اكثر مراكز رشد داراي مدل BAM، كاربردهاي مختلط و يا تمركز افقي دارند كه در صنايع مختلف به كار مشغولند. نقطه قوت اين مراكز در سادگي آن‌هاست. مراكز رشد منطبق با مدل BAM، مكاني براي گرد آمدن كارآفرينان و فضايي گرم و صميمي براي افراد هم فكر تدارك مي‌آورد. كاستي‌هاي چنين مراكزي عبارتند از: خدمات محدود و عدم تأمين منابع مالي
BridgeFinancing (also Later or Expansion Stage)
تأمين مالي تمديدي (مرحله پاياني يا مرحله گسترش)
شركت بالغ و سودآور است و كماكان رو به رشد. تأمين مالي براي شركتي صورت مي‌گيرد كه انتظار مي‌رود طي شش ماه يا يك سال به شركت سهامي عام تبديل شود. اغلب تأمين مالي تمديدي ساختار يافته است تا اين كه بتوان آن را از عوايد عرضه عمومي سهام بازپرداخت كرد. تأمين مالي تمديدي مي‌تواند شامل بازسازي پست‌هاي مهم سهام‌دار قانوني از طريق معامله ثانوي باشد. اين اقدام در صورتي انجام مي‌گيرد كه سرمايه‌گذار آغازين كسي است كه مي‌خواهد پست‌ها را كاهش دهد يا منحل كند و اين امر شايد در پي تغيير مديريت انجام گيرد تا اين كه مالك اوليه مديريت (و وابستگان) بيش از تبديل شدن به شركت سهامي بتواند آن را خريداري كند.
Business Angel
فرشتگان كسب و كار
فرشتگان كسب و كار، سرمايه‌گذاران خصوصي هستند كه هم‌چنين آن‌ها را سرمايه‌گذاران غيررسمي مي‌نامند. اين افراد كساني هستند كه در شركت‌هاي به ثبت رسيده كارآفرين جوان سرمايه‌گذاري مي‌كنند. اين افراد ثروتمند معمولاً كارآفرينان يا مديران پيشين هستند. آن‌ها نه تنها سرمايه، بلكه تجربه و مهارت‌هاي كسب و كار را دارا هستند. فرشتگان كسب و كار به يك يا چند روش و در هر كشوري در سراسر جهان فعال مي‌باشند. اين دسته از سرمايه‌گذاران به ياري‌رسانان به كسب و كار موسوم هستند، زيرا بسياري اين گونه مي‌انديشند كه آن‌ها شركت‌هاي پرتكاپو را از نظر مالي در شرايطي نجات مي‌دهند كه هيچ كس ديگر نمي‌داند در چه زماني و چگونه آن را تأمين كند. اگرچه سرمايه‌گذاري فرشتگان داراي مزايا و كاستي‌هايي است، وفاق نظر اين است كه مزاياي فرشتگان به كسب و كار عموماً بر كاستي‌هاي آن مي‌چربد، ايجاد يك بازار فعال سرمايه مخاطره‌آميز پيش‌شرط يك اقتصاد دقيق بنگاه است. افراد ثروتمندي هستند كه معمولاً كارآفرينان يا مديران اجرايي پيشين هستند كه در شركت‌هاي كارآفرين سرمايه‌گذاري مي‌كنند. نقش فرشتگان كسب و كار فرشتگان كسب و كار افرادي هستند كه در بنگاه داراي رشد بالقوه سرمايه‌گذاري مي‌كنند و تجربه و دانستن – چگونگي كار ارزش‌آفرينانه خود را به آن وارد مي‌سازند. ياري‌رسانان تجاري مي‌توانند بر مسايل اطلاعاتي بانك‌هاي پر دردسر و مؤسسات سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير فائق آيند. آن‌ها با استفاده از دانش خود در اين زمينه و ارج نهادن به شركت‌هايي كه در آن سرمايه‌گذاري مي‌كنند، تصميمات مربوط به سرمايه‌گذاري را اخذ مي‌كنند. فرشتگان كسب و كار، به منزله يك طبقه سرمايه‌گذاري اهميت بيشتري يافته است. اين گروه از سرمايه‌گذاران مي‌توانند بين شكاف سرمايه بين منابع مالي افراد نزديك مانند خانواده و دوستان و سرمايه مخاطره‌جو رسمي پل بزنند. اين فرشتگان نيز جانشين وام‌هاي بانكي شده‌اند. زيرا بانك‌ها نسبت به سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي نوپاي در معرض مخاطره بي‌رغبت هستند. فرشتگان هم منابع مالي و هم تجربه مديريتي فراهم مي‌آورند كه احتمال بقاي بنگاه نوپا را افزايش مي‌دهد. با سرمايه‌گذاري مشترك بخش خصوصي يا دولتي اثر سرمايه‌گذاري ياري‌رسانان افزايش خواهد يافت و مي‌تواند براي سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير در مرحله بعد اثر چشمگيري در بر داشته باشد. ياري‌رسانان كسب و كار هم در مرحله اوليه و هم مرحله گسترش شركت سرمايه‌گذاري كنند و مي‌توانند در جلب و جذب منابع مالي، وام‌هاي بانكي و سرمايه‌ مخاطره‌اي رسمي اثر بخش باشند. بنابراين، فرشتگان كسب و كار پيوند كليدي در تأمين منابع مالي و زنجيره رشد كسب و كار در شركت‌هاي نوپا و به ثبت رسيده تلقي مي‌شوند
Business Angel Networks (BANs)
شبكه فرشتگان كسب و كار
سازماني است كه هدف آن تسهيل ارتباط كارآفرينان با فرشتگان (كمك‌رسانان) كسب و كار مي‌باشد.
Business angels
حاميان (فرشتگان) كسب و كار 
افرادي كه سرمايه اوليه لازم جهت راه اندازي يك كسب و كار جديد را براي كارآفرينان در مقابل سهيم شده در کسب و کار فراهم مي نمايند. اين افراد اغلب داراي دانش صنعتي و ارتباطاتي هستند كه مي توانند در اختيار كارآفرينان قرار دهند. بعضي اوقات اين حاميان در شركتهايي كه در آن سرمايه گذاري مي كنند نقش مديريت اجرايي ندارند. اشخاص حقيقي (خصوصي) كه علاوه بر تأمين سرمايه، تخصص خود را در جهت توسعه كسب و كار بنگاههاي نوپا و در حال رشد ارائه مي نمايند. يك سازمان توسعه اقتصادي است كه براي سرعت بخشيدن به رشد و موفقيت شركتهاي كارآفرينانه از طريق ارايه مجموعه اي از خدمات و منابع حمايتي كسب و كار كه مي تواند شامل مكان فيزيكي، سرمايه، آموزش، خدمات عمومي و ارتباطات شبكه اي باشد فعاليت مي نمايد. هدف اصلي مراكز رشد كسب و كار ايجاد شركتهاي موفقي است كه كه پس از ترك مركز رشد از لحاظ مالي خودكفا و مستقل مي شوند. مراکر رشد كسب و كار به علت اتخاذ روش عملي جهت ايجاد شغلهاي جديد از طريق ايجاد و توسعه كسب و كار، در سطح جهان به عنوان ابزاري مناسب براي توسعه اقتصادي شناخته مي شوند. مطابق با تعريف انجمن ملي مراکز رشد كسب و كار، هدف مراکز رشد كسب و كار افزايش موفقيت شركتهاي جديد مي باشد.اين مراکز معمولاً فضايي را براي تعدادي كسب و كار تحت پوشش با خدمات زير مهيا مي كنند مكان و اجاره بهاي قابل انعطاف خدمات اداري و تجهيزات به ازاي دريافت هزينه مديريت مقيم در مرکر رشد كسب و كار، جهت كمكهاي فنيعرضه گروهي از مشاوران فني كسب و كار مانند حسابدارانمشاوران بازار، مهندسان و مشاوران طراحي -كمك به تأمين اعتبار -تعامل با شركت هاي ديگر در زمينه تسهيلات هدف اصلي برنامه رشد به وجود آوردن رشديافتگان موفق مي باشد. بنگاه هايي كه از نظر مالي معمولاً بعد از 2 تا 3 سال مستقل و خودكفا مي شوند. لازم به ذکر است در حال حاضر بيش از 530 مرکز رشد در ايالات متحده وجود دارد: تقريباً هر هفته يك مرکز رشد جديد شروع به فعاليت مي كند
Business Incubator
مركز رشد كسب و كار
مركز رشد كسب و كار فرآيند آغاز و رشد شركت‌ها را تسريع مي‌كند. اين مركز، يك مدل به اثبات رسيده است كه كارآفرينان با تجربه، شبكه‌ها و ابزارهايي فراهم مي‌آورد كه براي موفقيت سرمايه‌گذاري شركت‌ها الزامي است. اين مركز رشد، اقتصادهاي متنوع و تجاري‌سازي فناوري را برنامه‌ريزي مي‌كند، شغل مي‌آفريند و ثروت ايجاد مي‌كند. يك ابزار توسعه اقتصادي كه به منظور تسريع رشد و موفقيت شركت‌هاي كارآفرين از طريق عرضه منابع و خدمات حمايتي كسب و كار طراحي شده است. هدف اصلي يك مركز رشد كسب و كار توليد مؤسسات موفقي است كه بتوانند برنامه را از نظر مالي بدون اتكا و خودكفا ترك كنند. اين مراكز رشد «فارغ‌التحصيل» بيرون مي‌دهند، شغل‌آفريني مي‌كنند، به همسايگان جان مي‌بخشند، فناوري‌هاي جديد اساسي را تجاري مي‌سازد و اقتصاد محلي و ملي را تقويت مي‌كنند. مركز رشد يك مديريت در محل است كه كسب و كار، بازاريابي و منابع مديريت برازنده نيازهاي شركت را توسعه مي‌دهد و هماهنگ مي‌كند. هم‌چنين مراكز رشد دسترسي مراجعان به فضاي اجاره‌اي مناسب و اجاره‌نامه‌هاي منعطف، خدمات و تجهيزات اداري مشترك، خدمات حمايتي فناوري و ياري در كسب منابع مالي ضروري را براي رشد شركت فراهم مي‌آورد. مراكز رشد را مي‌توان برحسب شش متغير اصلي زير تعريف كرد: 1. بانيان 2. هدف‌ها و غايت‌ها 3. نوع پروژه‌هايي كه با آن سرو كار دارند. 4. نوع خدمات ارائه داده شده 5. الگوي تأمين مالي 6. بافت كه با محيط فعاليت مركز رشد مشخص مي‌شود.
Business monitoring
ديده باني كسب و كار
ديده باني كسب و كار نوعي پيگيري و نظارت بر درخواست كننده تسهيلات مي باشد و اين كار از طريق ارتباطات جاري و از پيش تعيين شده بين بنگاه و موسسه وام دهنده انجام مي گيرد. هدف اين ديده باني به طور كلي تضمين موفقيت قرارداد براي شناسايي سريع مشكلات احتمالي و تسهيل كمك فني كسب و كار مي باشد تا اين مشكلات را بر طرف كند و پرداختهاي اقساط وام گيرنده را به موقع تامين نمايد
Business Net Worth
دارايي خالص کسب و کار
دارايي يك سازمان هنگامي كه بدهيهاي آن از ارزش داراييهايش كسر مي گردد كه اغلب مترادف با ارزش دارايي خالص در نظر گرفته مي شود. (بدين معني كه: داراييهاي كل در ترازنامه منهاي بدهيهاي جاري)، ارزش خالص هم چنين مي تواند در ترازنامه هايي كه به ندرت ارزش واقعي داراييها را نشان مي دهد گمراه كننده باشد به منظور حصول به ارزش دارايي معمولا لازم است بجاي ارزش دفتري از ارزش بازاري آنها تعيين شود
Business Park
پارك كسب و كار
مجموعه اي ازشركتها با فعاليتهاي كم و بيش مرتبط،كه در مجاورت هم از مزاياي همياري و هم افزايي بهره برداري مي كنند.
Business Plan
طرح كسب و كار
طرح كسب و كار، يك سند برنامه ريزي است كه فعاليت هاي يك بنگاه را براي دوره زماني مشخص بطور خلاصه بيان مي كند. اين طرح رابطه عوامل كسب و كار را با وام دهندگان و غيره برقرار مي كند. اساس مديريت بنگاه را پايه ريزي مي نمايد و معياري را از طريق سنجش پيشرفت و ارزيابي تغييرات ارائه مي كند. يك طرح كسب و كار شامل شرحي از شركت، صنعت، محصول يا خدمات، پيش بيني بازار فروش، تيم مديريت، موارد كليدي عمليات، برآوردهاي مالي و ميزان پول مورد نياز و هدف از هزينه آن مي باشد. موسسه وام دهنده يا سرمايه گذار مي تواند به هنگام تامين بودجه مورد نياز درخواستها و سئوالات خاصي از محتويات طرح كسب و كار داشته باشد
Business plan
طرح كسب و كار/برنامه تجاري
مكتوبي كه روش و روال مورد انتظار اقدام براي يك دوره ويژه از كسب و كار را شرح مي‌دهد. اين مكتوب معمولاً شامل فهرست تفصيلي و تحليل مخاطرات و عدم قطعيت‌هاست. در كسب و كارهاي كوچك بايد محصولات پيشنهاد شده، بازار، صنعت، خط‌ مشي مديريتي، خط مشي بازاريابي، نيازهاي توليد و مالي بررسي شوند. اغلب از طرح كسب و كار به عنوان بروشوري براي وام دهندگان و سرمايه‌گذاران بالقوه استفاده مي‌شود. راهبرد كسب و كار (مورد استفاده در عمليات كسب و كار شركت براي افزايش پول و غيره) برنامه‌اي كه سمت و سوي روشني از كسب و كار به دست مي‌دهد، به گونه‌اي كه آن را با همه جنبه‌هاي اجرايي كسب و كار مرتبط مي‌سازد. طرح تجاري شامل پيش‌بيني جريان نقدينگي، راهبرد بازاريابي، مديريت و ايتم‌هاي عمليات است. طرح كسب و كار، سندي است كه مديريت شركت در مورد جزئيات گذشته، حال و آينده شركت تهيه مي‌كند و معمولاً براي جذب سرمايه‌گذاران طراحي مي‌شود. طرح كسب و كار بايد فروش، پيش‌بيني جريان نقدينگي، هدف‌ها، راهبردها، مشتريان، محصولات و غيره را در بر گيرد. برنامه‌اي كه به منظور تعريف راهبرد آينده و توسعه مالي يك كسب و كار تهيه مي‌شود. طرح كسب و كار معمولاً يك يا چند دوره را پوشش مي‌دهد. مراحل شكل‌گيري شركت
Business technical assistance
كمك فني كسب و كار
اين كمك ها به يك فرد كارآفرين براي پرداختن به چالش هاي پيش رو و خاص و يا نيازهاي وي مانند تدوين طرح كسب و كار يا تجزيه تحليل مشكلات بازاريابي يا توليد محصول ارائه مي گردد. هنگام تاسيس يك بنگاه، مراقبت و حمايت به تشخيص سريع نيازهاي مشخص و پيش رو كمك مي كند. اغلب اين كمك بر صورت يك به يك به قالب مشاوره مي باشد
Business training
آموزش كسب و كار
آموزش كسب و كار معمولاً در يك كلاس درس يا ساختار گروهي ارائه مي شود و به موضوعات كلي كسب و كار مي پردازد
CBO(Community Based organization)
سازمان هاي اجتماعي 
سازماني است كه به صورت غيرانتفاعي، خصوصي يا دولتي تحت پوشش قوانين تشكيل مي شود. اين سازمانها براي رفع نيازهاي جامعه از طريق صندوقهاي خصوصي يا دولتي تاسيس مي گردد
CDC(Community Development Corporation / Certified)
شركتهاي توسعه اجتماعي
سازمانهاي غيرانتفاعي هستند كه فعاليتهاي توسعه اقتصادي را از طريق سيستم هاي حمايتي كسب و كار،به جوامع ارائه مي كنند. اين فعاليت ها از کسب و کار هاي خرد، صادرات، واردات تا راه اندازي کسب و کار هاي شخصي، اشتغال و تامين مستغلات گسترده مي باشد
Certified Development Corporations
شركتهاي توسعه رسمي
نوع متفاوتي از سازمانها هستند كه معمولاً برنامه هاي مالي گوناگوني براي بنگاههاي متوسط تا بزرگ ارائه مي نمايند. شركتهاي توسعه جوامع محلي اغلب با يك پروژه اوليه CHDO تشكيل مي شوند و امور مالي بنگاههاي خرد رسيدگي مي كنند
Classical business incubators
مراكز رشد كلاسيك كار و كسب
مركز رشد كلاسيك كار و كسب، مي‌تواند يك واحد نوپا و مراقبتي باشد. يك اجتماع يا كارگاه و بنگاه. مركز رشد كلاسيك كسب و كار ساختمان، تأسيسات زيربنايي، و دامنه‌اي از خدماتي كه مي‌تواند توانايي‌هاي افراد را براي شروع و اداره عمليات در خلال دوره اوليه توسعه بهبود بخشد، فراهم مي‌آورد.
Clustering and networking
خوشه‌سازي و شبكه‌سازي
در دهه 1990، خوشه‌سازي و شبكه‌‌سازي در توسعه SME اهميت فزاينده‌اي يافتند. از طريق خوشه‌ها و شبكه‌هاي كاري، SMEها مي‌توانند به نيروي كاري با تحصيلات بالا و مجرب دست يابند و خدمات شغلي خود را شامل خدمات مراكز رشد و امكانات خدمات رساني كسب و كار توسعه بخشند. خوشه‌ها، توده‌اي از SMEها هستند كه در مجاورت جغرافيايي با يكديگر و در يك بخش كار مي‌كنند. در اين وضعيت خوشه‌هاي مناسبي از كسب و كار مكمل يكديگر وجود دارند كه اثربخش‌تر و قابل دوام‌تر از مراكز رشدي هستند كه داراي انواع كسب و كار مي‌باشند. چنين فرصت‌هايي امكان تخصصي‌سازي، سازگاري، نوآوري و رقابت را فراهم مي‌آورد.
Clusters
خوشه هاي اقتصادي
گروهي از سازمانها و شركتها در صنايع مرتبط كه داراي ارتباط اقتصادي زنجيره اي با يکديگر هستند، زيرا بين هم خريد و فروش مي نمايند و يا از مهارتها و زير ساختهاي يكساني در يک ناحيه استفاده مي نمايند
Commercialisation; commercialising
تجاري سازي
ايجاد فرصتهاي كسب و كار سودآور، از طريق اختراعات علمي و نتايج تحقيق و توسعه معرفي يك محصول يا خدمات به بازار براي سودآوري. اين عبارت معمولاً به فرايندها، محصولات و اختراعات جديدي كه روانه بازار مي شود اشاره مي كند
Community- based business or enterprise
شركت يا بنگاه اجتماعي
فعاليت اقتصادي که توسط فرد يا گروهي از افراد در جامعه اي خاصي انجام مي گيرد كه به نياز مشاهده شده در اآن اجتماع مي پردازد. اغلب اين بنگاهها نقش مهمي از لحاظ ساختاري در تامين مسكن، اشتغال و آموزش بيكاران و فقر ايفا مي كنند
Community Development loan fund (CDLF)
صندوق توسعه وام اجتماعي
يك واسطه مالي است كه سرمايه را قرض مي گيرد و آن را به افراد كم درآمد جهت تأمين اجاره بهاي مسكن، كسب و كارهاي بر پايه جامعه،تهيه خانه، بنگاه هاي خرد و توسعه جامعه وام مي دهد. بعضي از CDLF ها هم چنين به وام‌گيرندگان كمك فني جهت تضمين ارائه مي نمايند تا مهارتها و منابع لازم را براي رسيدن به خودكفايي اقتصادي كسب كنند
Company
شركت، بنگاه
يك بنگاه اقتصادي که، هويت قانوني مجزايي از اعضايش دارد، و به عنوان يك واحد مستقل و بر اساس سهمي كه اعضا دارند، فعاليت مي كند
Core Skills
مهارتهای اصلي
شامل مهارتها و فرايندي است که عامل خصوصيات توسعه فردي و اجتماعي مي گردد و كه همه كودكان و بزرگسالان در زندگي روزمره و كاري خود به آن نياز دارند
Corporate Angels
فرشتگان گروهي
اين سرمايه‌گذاران خصوصي از پول بازخريد (بازنشستگي پيش از موعد خود) كه از سمت‌هاي مديريت ارشد اسبق خود در شركت‌هاي بزرگ تأمين مي‌شود، استفاده مي‌كنند تا سرمايه‌اي كارآفرينانه تهيه كنند. به طور معمول، آنها در جستجوي سمت مديريت ارشدي در كار سرمايه‌گذاري هستند و مايلند هر بار تنها در يك سرمايه‌گذاري شركت داشته باشند. آنها معمولا يك ميليون دلار در حساب پس‌انداز خود دارند و در دامنه 200.000 دلار سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
Corporate angles
فرشتگان گروهي
اين سرمايه‌گذاران خصوصي از پول بازخريد يا بازنشستگي پيش از موعد خود استفاده مي‌كنند تا سرمايه‌اي كارآفرينانه تهيه كنند. به طور معمول، آن‌ها در جستجوي يك مديريت ارشد در كار سرمايه‌گذاري هستند و مايلند هر بار در يك سرمايه‌گذاري شركت داشته باشند. آن‌ها معمولاً 1 ميليون دلار در حساب پس‌انداز خود دارند و در دامنه 200.000 دلار سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
Corporate Incubators
مراكز رشد همكار
معمولاً براي حمايت عمومي از افراد خلاق و مكتشف و مخترع و كارآفرين با برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري‌هاي خاص، از جمله جذب و توسعه فناوري‌هاي جديد برپا مي‌گردد و معمولاً ويژگي بين رشته‌اي دارد. سودآور كردن فرآيندهاي توليد از جمله راهبرد بلند مدت اين نهادهاست.
Corporate Venture Incubator
مركز رشد كسب و كار گروهي پر مخاطره
اين گروه از مراكز رشد، يكي از موفق‌ترين و رو به رشدترين مدل‌هاي مراكز رشد است. شركت‌هاي بزرگ، شركت‌هاي كوچك را مي‌گيرند و به آن ها پول، تجهيزات، كارشناسان و شايد منابع فروش از اين سهام را در آن شركت‌ها، ارائه دهند
Currnt assets
داراييهاي جاري
پول نقد ، سرمايه و داراييهايي كه قابل انتقال به صندوق هستند. اين داراييها مي توانند اسناد ، اوراق قرضه ، اوراق بهادار، گواهي سپرده ها ، ديگر سرمايه هاي صندوق بيمه نامه عمر ، صورت اموال و داراييهاي نامنقول مانند، نام و آرم تجاري و سرقفلي باشند
Dotcom Incubators
مراكز رشد دات. كام
مراكز رشد دات‌كام، مدلي با ويژگي‌هاي معين ارائه مي‌دهند. مراكز رشد دات‌كام يا تسريع‌كنندگان كسب و كار اينترنتي، تحت «موج» اقتصاد جديد شكل گرفته‌اند و پديده‌اي كم و بيش تازه، ولي شناخته شده در بازارهاي توسعه يافته، به ويژه ايالات متحده مي‌باشند. اين مراكز رشد با جهت‌گيري قوي سرمايه مخاطره‌پذير و دوره‌هاي كوتاه‌تر رشد (چند ماه تا 2-3 سال) مشخص مي‌شوند. تعدادي از مراكز رشد دات‌كام در بازارهاي داراي رشد سريع در حول و حوش سال 1999 ظهور يافتند. برخي افراد اين دسته از مراكز رشد را به عنوان نسل چهارم مراكز رشد در نظر مي‌گيرند. توسعه بالقوه اين دسته از مراكز رشد كه با سطوح بالاي خطرپذيري و نرخ مرگ و ميز بالا همراه است، تاكنون به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، به قدر كفايت مورد ارزيابي قرار نگرفته است.
Dotcom Incubators
مراكز رشد Dotcom
مراكز رشد Dotcom نمايي از يك مدل كسب و كار، با ويژگي‌هاي منحصر به فرد هستند كه تحت جنبش اقتصاد نوين به وجود آمده‌اند. مراكز رشد Dotcom يا به بيان ديگر "تسريع‌كنندگان اينترنتي كسب و كار" پديده‌اي كم و بيش تازه و در عين حال مشهور در بازارهاي توسعه يافته، به ويژه ايالات متحده مي‌باشند. ويژگي ممتاز اين مراكز، توجه خاص آنها به سرمايه‌هاي مخاطره‌اي و به ويژه دوره‌هاي كوتاه رشد (6-9 ماه به جاي 2-3 سال) مي‌باشد.
Early Stage (First Stage)
مرحله آغازين (مرحله اول)
تأمين مالي براي شركت‌هايي فراهم مي‌آيد كه سرمايه اوليه و سرمايه‌گذاري براي شروع توليد و فروش را در مقياس تجاري گسترش دهند.
Economic development
توسعه اقتصادي
فرايند پايدار ايجاد ثروت كه در چارچوب شاخص هاي جامعه عمل مي‌كند تا كارايي و اثربخشي بهره برداري از منابع جامعه را براي سود اقتصادي جامعه محلي به حداكثر برساند. به زبان ساده فرايند خلق ثروت مي باشد
Economic development incubators
مراكز رشد توسعه اقتصادي
اين نوع از مراكز رشد به سبب فقدان تنوع در اقتصاد منطقه و ناحيه ايجاد گرديد. هدف اين دسته از مراكز رشد توسعه اقتصادي و ايجاد رونق كسب و كار و تجارت منطقه است.
Eggubator
اگيوباتور/ تخم‌مرغي شكل
يك الگوي جديد عملياتي از مركز رشد كسب و كار كه گزاره ارزشي آن بر شراكت و اتحاد استوار است و از شبكه‌هاي كاري و برنامه‌هاي نظارتي دائمي پي‌ريزي شده است. جديدترين مدل مراكز رشد كسب و كار، مدل اگيوباتور است كه نقاط قوت همه مدل‌هاي پيش گفته را داراست. در عين حال آن‌ها را ارتقا داده است و هم‌چنين اتحادها و مشاركت‌هايي تعيين شده با خارج و نيز با فارغ‌التحصيلان و شركت‌هاي زايشي خود برقرار مي‌كند. اين مدل داراي يك ساختار حلقوي است، يعني يك هسته مركزي نيرومند كه جريان مطلوب اطلاعات را به صورت عمودي و در مدارهاي چند لايه‌اي ضمانت مي‌كند و هم‌چنين امكان جريان آزاد اطلاعات را در بالاترين سطح كيفي در لايه‌هاي افقي و عرضي و چند سويه فراهم مي‌آورند. مراكز رشد داراي چنين مدلي، دامنه وسيعي از خدمات را ارائه مي‌دهند: اتحادها و مشاركت‌هاي ايجاد شده اين مراكز را تعيين مي‌كند، يك شبكه كاري كارآفرين بي‌نقصي به دست مي‌دهد كه امكان دسترسي به خدمات موردنياز را در هر زمان براي افراد فراهم مي‌آورند. اين تعاملات ساختاري پيچيده نيازمندي‌هاي مشتريان را به بهترين وجه ممكن برآورده مي‌سازد، ولي از آنجا كه لزوماً به سهولت قابل كاربرد يا مديريت نيسند، براي مخاطره جويان امري خطير محسوب مي‌شود. اين اتحادها و مشاركت‌ها هم‌چنين داراي منابع مالي داخلي هستند كه به سامانه وارد مي‌شود. مراكز رشد منطبق با الگوي اگيوباتور را مي‌توان با تخم‌مرغ مقايسه كرد. تخم‌مرغ داراي زرده، سفيده، پوسته داخلي و پوسته سخت خارجي است (يعني داراي ساختاري چند لايه‌اي و چند بعدي است). براي حصول دركي روشن و عيني از اين مدل لايه‌هاي آن در سطور زير ارائه مي‌شوند: لايه مركزي اين لايه در برگيرنده هيئت مديره است. اين لايه از نظر ماهيت، والد شركت، تهيه كننده خدمات، منبع شبكه كاري و حمايت، خاستگاه و بستر پرورش است. رشد يابنده‌ها نيز در لايه مركزي قرار دارند. آن‌ها مشتريان مركز رشد هستند كه ائتلافي از فارغ‌التحصيلان، مشتريان خارجي يا شركاي متحد را شكل مي‌دهند. گروه‌هاي اخير ارتباط نزديكي با مركز رشد، رشد يابنده‌هاي مركز و لايه بعدي شامل خانواده‌هاي شركتي، فارغ‌التحصيلان و شركت‌هاي زايشي دارند و هم‌چنين با مشتريان خارجي، پيمانكاران حرفه‌اي، اجتماع، دولت و سرمايه‌‌گذاران ارتباط مستقيم و غيرمستقيمي دارند. خانواده‌هاي شركتي، فارغ‌التحصيلان و شركت‌هاي زايشي لايه‌ بعدي اين مدل را تشكيل مي‌دهند. بنابر پاره‌اي از تعاريف، آن ها واسطه‌ها، شركاي متحد يا گروهي از شركت‌هاي سرمايه‌گذار هستند كه كسب و كار اوليه آن ها خدمت‌رساني به مشتريان مركز رشد است. در اين لايه هم‌چنين مؤسسات خدماتي تخصصي ديده مي‌شوند كه در موفقيت خود مركز رشد سرمايه‌گذاري كرده‌اند و گاه با سهام‌هايشان در يك رشد يابنده در موفقيت مركز رشد سهيم بوده‌اند. اين شركت‌ها مي‌توانند به عنوان مشاوران (مديران ارشد اجرايي و مؤسسات، اعضاي هيئت مديره / هيئت مشاوران هستند) از طريق خدمات‌رساني، مربي‌گري، نظارت و سرمايه‌گذاري با رشد يابنده‌ها ارتباط مستقيم برقرار كنند و با شركاي خانواده‌هاي شركتي، ساير فارغ‌التحصيلان، شركت‌هاي زايشي و پيمانكاران بالقوه ارتباط مستقيم و يا غيرمستقيم برقرار سازند. لايه خارجي در خارجي‌ترين لايه، ساير شركت‌هاي خدماتي تخصصي ديده مي‌شوند كه با مركز رشد، جامعه، مشتريان تجاري مركز رشد، دولت و آژانس‌هاي سرمايه‌گذاري ارتباط / شراكت بازتري دارند. مشتريان خارجي تعاملات پيچيده مستقيم و چند بعدي مستقيم و ارتباطات چند وجهي با رشد يابنده‌ها، پيمانكاران خارجي تخصصي، جامعه، دولت، سرمايه‌گذاران و تعاملات مستقيم با خود مركز رشد، رشد يابنده ها، فارغ‌التحصيلان، شركت‌هاي زايشي و خانواده‌هاي شركتي دارند. پيمانكاران خارجي تخصصي نيز تعاملات پيچيده، چند سويه و ارتباطات چند وجهي با همه دسته‌هاي پيش گفته دارند. جامعه نيز تعاملات پيچيده چند وجهي و ارتباطات چند سويه با همه دسته‌هاي بالا و زير دارد. دولت تعاملات پيچيده چند وجهي و ارتباطات چند سويه با مركز رشد، رشد يابنده‌ها، فارغ‌التحصيلان، شركت‌هاي زايشي و خانواده‌هاي شركتي دارد. اما با ساير دسته‌هايي كه خارج از رشد كسب و كار هستند نيز مرتبط مي‌باشند. سرمايه‌گذاران تعاملات مستقيم و يا غيرمستقيم با مركز رشد، رشد يابنده‌ها، فارغ‌التحصيلان، شركت‌هاي زايشي و خانواده‌هاي شركتي و نيز تعاملاتي چند وجهي با همه دسته‌هاي بالا دارد.
Eggubator operational model
مدل عملياتي Eggubator 
جديدترين و در عين حال پيچيده‌ترين مدل مركز رشد كسب و كار مدل عملياتي Eggubator مي‌باشد. مدل Eggubator با بهره‌گيري از نقاط قوت مدل‌هاي Hub و Eggubator و Portal و ارتقاي آنها و رفع نقاط ضعفشان از لحاظ ايجاد اتحادهاي اختصاصي و مشاركت‌هاي جهت‌دار چه در مركز رشد و چه در خارج از مركز رشد، مدلي جامع و چندجانبه به‌وجود مي‌آورد .Eggubatorداراي ساختاري اوربيتالي مي‌باشد. از اين نظر كه اين مدل داراي هسته‌اي منسجم و نيرومند است كه امكان جريان يافتن اطلاعات را به‌صورت عمودي به‌وجود مي‌آورد و از سوي ديگر، وجود مدارهاي چند لايه امكان گردش اطلاعات را با كيفيت بالايي، هم به‌صورت افقي و هم به‌صورت چند سويه فراهم مي‌آورد.
e-incubator/ portal/
معبر (يا مركز رشد مجازي)
يك الگوي عملياتي جديد از مركز رشد كار و كسب در جايي كه همه خدمات و برنامه‌ها در فضاي رشد مجازي با تسهيلات فيزيكي ميزبان عرضه مي‌شود. از تسهيلات فيزيكي، عمدتاً سخت‌افزار، كاركنان فني، اجرايي و مديريتي مركز رشد در عمليات ورودي استفاده مي‌شود. معبر؛ گونه جديدي از مركز رشد كسب و كار است كه اغلب خودشان نوپا بوده‌اند (بيش از يك يا دو سال از عمرشان نمي‌گذرد). از اين رو، آن‌ها سابقه مستندي ندارند، گرچه به سرعت رو به افزايش هستند. مراكز رشد داراي مدل عملياتي معبر دامنه گسترده‌اي از خدمات الكترونيكي را از طريق اينترنت مهيا مي‌سازند. آن‌ها اتحادهاي مجازي مي‌آفرينند و خدمات سرمايه‌گذاري محدودي فراهم مي‌آورند. نقطه قوت عمده مراكز معبر سهولت دسترسي به گستره‌اي از خدمات، بدون هزينه‌هاي اجرايي مربوط به تسهيلات فيزيكي و جستجوي آسان شركا و مشتريان در سراسر جهان است. مهمترين كاستي‌ مراكز رشد داراي مدل معبر، فقدان تعامل‌هاي انساني با مشتريان است، موضوعي كه مشتريان علاوه بر دريافت خدمات خواستار آنند.
Embryo Company
شركت رويان
شركتي كه هنوز در مرحله شناسايي سهامداران است
Emergence (From incubators)
شركت فراغت يافته از مركز رشد
كسي كه رشد يافته و از مركز رشد خارج مي شود
Enterprise
بنگاه اقتصادي
مجموعه اي از بنگاه‌هاي يك شركت مادر است كه اين بنگاه ها مي‌توانند مستقل و منحصر فعاليت كنند، يا شركتهايي وابسته يا مربوط به شاخه اي ديگر كه با مالكيت و مديريت يكسان باشند
Enthusiast Angels
فرشتگان مشتاق
اين گروه از فرشتگان(ياري‌رسانان) از همتايان كارآفرين خود كمتر حرفه‌اي هستند. از آنجايي كه اين سرمايه‌گذاران سال‌هاي آخر كار خود را سپري مي‌كنند، بيشتر به عنوان سرگرمي در مؤسسات سرمايه‌گذاري مي‌كنند. آنها مايلند كه مبالغ كمتري از همتايان سرمايه‌گذار خود (حدود 100.000 دلار) در تعدادي شركت سرمايه‌گذاري كنند. آنها با سرمايه‌هايشان فعالانه در كسب و كار مشاركت نمي‌كنند.
Entrepreneur
كارآفرين 
كسي كه خطر مالي شروع، اجرا و مديريت يك كسب و كار يا وظيفه خاصي را بعهده مي‌گيرد. يك كارآفرين كسي است كه مخاطرات كسب و كار را بعهده مي گيرد، نظم مي بخشد و اداره مي كند، بعضي اوقات همان مدير اجرايي يا مالك بنگاه است
Entrepreneurial Angels
فرشتگان كارآفرينانه
فعال‌ترين فرشتگان ، فرشتگان كارآفرينانه هستند. آنها مبالغ هنگفتي (معمولا 200.000 تا 500.000 دلار) سرمايه‌گذاري مي‌كنند. آنها خود مايل بوده‌اند كه كارآفرينان موفقي شوند و از اين رو در جستجوي روش‌هايي براي تنوع بخشيدن به سهام اوراق بهادارشان يا گسترش شغل فعلي خود هستند تا اين كه جوياي يك شغل تازه باشند.
Entrepreneurial Angels
فرشتگان كارآفرين
فعال‌ترين سرمايه‌گذاران فرشتگان هستند.‌ آن‌ها مبالغ هنگفتي، معمولاً 200.000 تا 500.000 دلار سرمايه‌گذاري مي‌كنند. آن‌ها مايلند خودشان كارآفرينان موفقي شوند و از اين رو در جستجوي روش‌هايي براي تنوع بخشيدن به سهام اوراق بهادارشان يا گسترش شغل فعلي خود هستند تا اين كه جوياي يك شغل تازه باشند.
Entrepreneurs
كارآفرينان
كارآفرين كسي است كه فرصتي را كشف و براي پيگيري و تحقق آن، سازمان مناسبي را ايجاد مي‌كند. كارآفرين كسي است كه عمدتاً به منظور كسب سود و رشد، كسب و كاري را تأسيس و اداره مي‌كند كه مشخصات اصلي آن نوآوري و مديريت استراتژيك است. كارآفرين كسي است كه سياستگذاري كسب و كار با اوست و به حساب خود ريسك مالي آن را به عهده مي‌گيرد. كارآفرين كسي است كه مؤسسه اقتصادي، خصوصاً‌ كسب و كاري را كه معمولاً مستلزم ابتكار و ريسك قابل توجهي باشد سازماندهي و اداره مي‌كند. كارآفرين كسي است كه تقاضا را پيش‌بيني مي‌كند و خطر ناشي از نوسانات آن را به عهده مي‌گيرد. در فرآيند توليد، عامل سازماندهي و تصميماتي است از اين قبيل: چه توليد شود، چقدر توليد شود، با چه روشي توليد شود. كارآفرين كسي است كه فرصت‌ها را تشخيص مي‌دهد، منابع مورد نياز را جمع‌آوري مي‌كند، طراحي و اجراي نقشه‌اي عملي را به عهده مي‌گيرد، نتايج به دست آمده را به موقع و با روشي منعطف جمع‌آوري مي‌كند. كارآفرين كسي است كه توليد را سازماندهي مي‌كند (مشاغل واسطه‌اي و بورس بازي مشمول اين تعريف نيست). كارآفرين كسي است كه توانايي آن را دارد تا فرصت‌هاي كسب و كار را ببيند و آنها را ارزيابي كند، منابع لازم را جمع‌آوري و از آنها بهره‌برداري نمايد، و سپس عمليات مناسبي را براي رسيدن به موفقيت پي‌ريزي نمايد. كارآفرين كسي است كه شركتي را تأسيس يا قسمتي از كار را كه بايد انجام شود مرتب مي‌كند و به اميد كسب سود، ريسك‌هاي كسب و كار را مي‌پذيرد. كارآفرين، كارفرمايي است كه ريسك و مديريت كسب كاري را به عهده مي‌گيرد. كارآفرين يعني كارگشا، مقدم شركت، مؤسس شركت، پيشقدم در تأسيس. كارآفرين كسي است كه تركيب جديدي از وسايل توليد و اعتبار بنگاه‌ اقتصادي (Enterprise) را به عهده مي‌گيرد، چه درون يك سازمان و چه به صورت مستقل و آزاد. كارآفرين كسي است كه با معرفي محصولات و خدمات جديد، ايجاد شكل‌هاي جديدي از سازمان، يا بهره‌برداري از مواد اوليه جديد، وضع يا نظم اقتصادي موجود را به هم مي‌ريزد. كارآفرين شخصي است كه مي‌تواند ارزش منابع – نيروي كار – مواد خام موردنياز و ديگر عوامل مداخل در امر توليد را پيش از آنكه داراي روند افزايش غيرقابل كنترل گردند دستخوش تغيير و تحول نمايد. يا به عبارتي كارآفرين به فردي اطلاق مي‌گردد كه كسب و كاري را آغاز كرده و به انجام مي‌رساند وي توانايي سازماندهي و توسعه كار خودش را داراست. نوآوري و ابداع عمده‌ترين خصوصيت و ويژگي كارآفريني، و خلاقيت، هسته مركزي فعاليت‌هاي كارآفرين است. كارآفريني عبارت است از فرآيند ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره‌گيري از فرصت‌ها. (برگرفته از فرهنگ لغات تهيه شده در سازمان اشتغال) Entrepreneur، واژه‌اي است كه با ريشه فرانسوي، به معناي «كسي كه عهده‌دار انجام كار و وظيفه‌اي است.» اين واژه براي اطلاق به هر كسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه عهده‌دار مديريت و سازمان، مشتمل بر اقدامات مستقل، مخاطره‌پذير و فرصت براي كسب منفعت مي‌باشد. به طور معمول، يك كارآفرين شوق شروع يك كسب و كار را دارد؛ زيرا او آن دسته از نيازهاي مشتريان را كه تأمين نشده‌اند، درك مي‌كند. گاه از اين حوزه نياز به نام «فرصت مناسب» ياد مي‌شود كه معمولاً مي‌تواند به عنوان يك بيان مسئله بيان شود. مانند «هيچ منبعي وجود ندارد كه از شكست كارآفرينان وب – مدار حمايت به عمل آورد.» در حقيقت، اين بيان مسئله به تازگي پايه‌اي براي شروع و راه‌اندازي كسب و كار وبي است. از زمان آغاز كار شبكه گسترده جهاني (www) راه‌اندازي و شروع كسب و كار كامپيوتري به طور فزاينده‌اي رو به تزايد است. كارآفريني فرآيند پوياي ايجاد ثروت انبوه است. اين ثروت را افرادي ايجاد مي‌كنند كه فرض مي‌شود از نظر ارزش، زمان و يا تعهد شغلي ارزش آفريني براي محصول يا خدمات خطرپذيري بالايي دارند. خود محصول يا خدمت ممكن است منحصر به فرد باشد يا نباشد، اما كارآفرين با تأمين و تخصيص منابع و مهارت‌هاي ضروري تا حدودي به آن ارزش مي‌بخشد. ويژگي‌هاي كارآفريني مطمئن به خود و خوش بين با انرژي و با نشاط توانا در محاسبه خطر، خلاق، نيازمند پيشرفت پاسخ‌گويي مثبت به چالش‌ها، رهبري پويا منعطف و توانا در سازگارشدن، آغازگر مطلع از بازار، كاردان و پيگير توانا در كنار آمدن با ديگران، آينده نگر ذهني مستقل، پاسخگو به انتقادها دانش باز و همه فن حريف
Entrepreneurship
كارآفريني
كارآفريني بطور خلاصه عبارت از فرايند ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره‌گيري از فرصت‌ها.
Evaluation
ارزيابي
فرايند مستمري است كه توسط يك شخص ثالث، سازمان يا مشتري اجرا مي گردد. اين فرايند معيارهاي كمي و كيفي مربوط به ميزان دستيابي به مقاصد از پيش تعيين شده و اهداف برنامه ها، كيفيت مديريت و تغييرات بنيادين را ارائه مي‌كند، اين بازخورد براي برنامه‌ريزي و اجراي تغييرات مطابق با اهداف تعيين شده به كار مي رود.ارزيابي براي حمايتهاي عمومي و سرمايه گذاري جاري در برنامه هاي بنگاه هاي خرد ضروري است. لازم كارشناسان بيروين براي برنامه ريزي و اجراي ارزيابي هاي معتبر به كار گرفته شوند
Exit
خروج
فروش يا مبادله ميزان قابل توجهي از مالكيت شركت به صورت نقدي، بدهي يا سهم به شركتهاي ديگر.
Exit of Incubator
خروج از مركز رشد
مرحله اي كه مرکز رشد به عنوان سهامدار از ساختار يك شرکت پرورش یافته در مركز رشد خارج مي گردد
Exit route
روش خروج
روشي كه توسط يك سرمايه گذار جهت نقد کردن سرمايه گذاريش انجام مي شود
Exit strategy
راهبرد خروج
روشي كه سرمايه گذار مخاطره پذير يا مالك بنگاه براي بهره برداي از سرمايه گذاري خود در يک شرکت، اتخاذ مي كند. راهبرد خروج هم چنين «فعاليت نقدنمودن» ناميده مي شود
Expansion
بسط و گسترش
شركت در اين مرحله با عرضه محصول، درآمد كسب مي‌كند و قصد توسعه بازار و يا توسعه محصول را دارد.
Expansion
مرحله گسترش
شركت از محصول توليدي درآمد كسب مي‌كند و محصولات و تنوعات آن را در حوزه‌هاي جديد گسترش مي‌دهد
Export processing zones
مناطق آزاد صادرات
مناطق آزاد صادرات براي توسعه صادرات و تجارت بالقوه خارجي سودمند است و به طور كلي اين مناطق پيوند بهتري با جامعه بين‌المللي دارند. اگرچه نشان داده شده است كه اين مناطق به طور بالقوه در سطح ناچيزي جامعه محلي را تقويت مي‌كنند. با اين حال، اين مناطق از طريق تسهيل خدمات شغلي، تدارك دستيابي به تأسيسات زيربنايي و تهيه مشوق‌هاي مالياتي به جلب و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي اهتمام دارند. اين مناطق هم‌چنين در اشتغال‌زايي و بهبود موازنه حقوق و دستمزد نقش دارند.
First Generation
نسل اول
اين نسل عموماً با مؤلفه «دارايي واقعي» و مجاورت با مؤسسات پژوهشي يا محيط‌هاي فني دانشگاهي مشخص مي‌شوند. مراكز رشد اين نسل با مجموعه‌هاي جديد ساختماني، نظير پارك‌هاي علم و فناوري يا قطب‌هاي فناوري يا با واگذاري ساختمان‌هاي متروك و رها شده (نظير مجتمع‌هاي صنعتي) ايجاد مي‌شوند. مؤلفه «دارايي واقعي» اغلب حاكي از سرمايه‌گذاري دولتي قابل ملاحظه است كه گاه برنامه‌هاي نوآوري، اشتغال‌زايي و توسعه اقتصادي ملي يا محلي از آن حمايت به عمل مي‌آورند. يكي از چالش‌هاي عمده اين مراكز، كه همواره نيازمند سرمايه‌گذاري ثابت مي‌باشند، اين است كه چرخه عمر توسعه‌اي طولاني دارند و از سرمايه‌گذاري ناكافي و مكانيزم‌هاي موجود براي فارغ‌التحصيلي شركت‌ها آسيب مي‌بيند. متداول‌ترين «عوامل موفقيت» اين سامانه‌ها به ظرفيت آن‌ها در تمركز بر ايجاد مخاطرات جديد تا مديريت دارايي واقعي، اداره و كنترل مديريت كارآفريني و بازاريابي راهبردي محور بستگي دارد.
For - profit property development incubator
مراكز رشد توسعه اموال انتفاعي
اين دسته از مراكز رشد دفتر و فضاي كارگاه / توليد مشترك با خدمات مشترك فراهم مي‌آورند. برخي از مؤسسات اموال به توسعه بازار تجملي مي‌انديشند و در اين زمينه به آن دسته از شركت‌هاي زايشي توجه دارند كه تصوير آگاهانه‌اي از نرم‌افزار، اينترنت و بخش‌هاي خدمات حرفه‌اي دارند. براي مثال به شركت‌هايي كه يكي از كليدهاي موفقيت را در دست دارند. توسعه دهندگان اموال نخست به درآمد حاصل از اجاره و رشد ارزش دارايي واقعي علاقه‌مند هستند
For- Profit Business Incubator
مركز رشد تجاري انتفاعي
مؤسسه‌اي كه كسب و كار اوليه آن رشد شتاب دهنده شركت‌هاي مشتري است، در جايي كه پست‌هاي منفعت‌زا در برنامه كسب و كار گنجانده شده است. اين گونه مراكز گاه با سهيم شدن در سود شركت‌ها پس از موفقيت، منتفع مي‌شوند.
For- Profit Investment
مراكز رشد سرمايه‌گذاري انتفاعي
اين دسته از مراكز رشد اغلب مركزي بيش از يك روش ساده براي موسسات سرمايه‌اي مخاطره‌جو و ياري‌رسانان كسب و كار هستند كه سهام‌شان را در يك منطقه سرمايه‌گذاري مي‌كنند. اين امر اين امكان را به مراكز رشد سرمايه‌گذاري انتفاعي مي‌دهد كه به جاي توده‌هاي قديمي كه در جستجوي‌شان هستند و تا حدودي ضريب موفقيت پاييني دارند، به سهام‌شان توجه بيشتر داشته باشند و چه بسا در آن هم‌افزايي ايجاد كنند.
Free riding
سواري مفت
در شرايط عادي كشورهاي در حال توسعه تمايلي به رعايت حقوق بين‌المللي دارايي معنوي ندارند و ترجيح مي‌دهند بدون پرداخت هزينه اضافي محصولات خارجي را مشابه‌سازي كنند. اين ديدگاه از ديد كارشناسان غربي، سواري مفت تلقي مي‌شود.
Gestation
ايجاد و شكل‌گيري
ايجاد و شكل‌گيري، اولين گامي است كه يك شركت برمي‌دارد. در اين مرحله، فردي مبتكر ايده‌اي فناورانه با پتانسيل خوب در بازار دارد؛ اما از خبرگي لازم و منابع مورد نياز براي تجاري‌سازي ايده‌اش بهره‌مند نيست.
Gestation
مرحله تكوين
مخاطره‌جو ايده‌اي فناورانه دارد كه داراي بازار بالقوه مطلوبي است اما براي تجاري‌سازي آن، منابع و تجربه تجاري محدودي دارد.
Graduate
رشديافتن / خارج شدن
يك مؤسسه كسب و كار كه توسط يك مركز رشد در يك دوره زماني پرورش مي‌يابند (اصطلاحاً سر از تخم بيرون مي‌آورند) و ساختمان فيزيكي مركز رشد را ترك مي‌كنند يا پيوند رسمي‌شان را با مركز رشد قطع مي‌كنند. شركت‌هاي رشديافته يا خارج شده از مركز رشد به طور موفقيت‌آميزي به نقطه معيار مورد توافق رسيده‌اند و يا تأمين‌ مالي ديگري به دست آورده‌اند و يا به سازمان ديگري ادغام شده‌اند. رويكرد پيش‌رشد ـ مركز رشد ايده‌ها مركز پيش‌رشد، كارآفرين بالقوه، (به صورت دستيار) و دانش كليدي براي چگونگي اداره يك شركت فراهم مي‌آورد. ويژگي جديد و نوآور يك مركز پيش رشد اين است كه ايده كسب و كار به صورت آكادميك تقريباً محك زده مي‌شود و تجربه كسب و كار بدون اين كه فردِ صاحبِ ايده مالك شركت باشد، به چنگ مي‌آيد. برخلاف مركز رشد كسب و كار معمول، مركز پيش رشد فقط از پروژه‌هاي كارآفرين (مراكز انتفاعي) و تقريباً در بنگاه‌ها ثبت‌ نشده حمايت مي‌كند. مديريت مركز پيش رشد و يك مركز آكادميك قراردادي را منعقد مي‌كنند كه مراكز انتفاعي را قادر مي‌سازد يك فعاليت كسب و كار معمول، مثلاً فروش محصولات، را در مرحله مقدماتي به نفع مركز پيش رشدي به انجام رسانند. هرگاه مدير اجرايي همه فعاليت‌هاي كسب و كار مراكز انتفاعي را كنترل مي‌كند، خطرات مالي براي گروه‌هاي آكادميك و كارآفرين كاهش مي‌يابد. اقدام ثبت‌نام يك بنگاه معمولاً پس از دوره موفقيت مركز پيش رشد و زماني اتفاق مي‌افتاد كه گروه‌هاي كار‌آفرين و آكادميك دانش، مهارت و تجربه كافي را براي اداره شركت خودشان كسب كرده‌اند. با توجه به اعتماد به نفس و تجربه آكادميك كسب شده در خلال مرحله پيش رشدي، ترس آنان از شكست به طور معناداري كاهش مي‌يابد. مركز پيش رشد بر آموزش و مربي‌گري كارآفرينان بالقوه متمركز است و پوشش قانوني براي فعاليت‌هاي تجاري مراكز انتفاعي فراهم مي‌آورد كه وابسته به نهاد قانوني مستقلي نيستند. در خلال دوره پيش رشد، كارآفرينان آتي با فروش محصولات يا خدمات مقدماتي، تقاضاي بازار و ايده‌هاي كسب و كار شان را كشف مي‌كنند. پيش مركز رشد محيط آموزشي مساعدي براي كارآفرينان بالقوه يا گروه‌هاي كارآفرين از طريق قراردادن آن‌ها در يك موقعيت فعال فراهم مي‌آورد. دانشمندان با راه‌اندازي مركز انتفاعي‌شان نقش فعالي را در زمامداري فرآيند تجاري سازي نتايج R&D شان بر عهده مي‌گيرند. بدين گونه آن‌ها از وظايف وقت‌گيري مانند حسابداري خلاص مي‌شوند. به علاوه، مراكز پيش رشد حمايت‌هاي خاصي مانند دوره كار‌آفريني، نظارت بر كاركنان و دسترسي به شبكه‌هاي مرتبط فراهم مي‌آورند.
Graduate
شركت رشد يافته
يك شركت مقيم در مرکز رشد كه مكان فيزيكي خود را در مرکز رشد ترك مي‌نمايد يا ديگر از مرکز رشد خدمات عمومي دريافت نمي كند
Graduation
رشد يافتن
رشد و تكامل يافتن يك شركت در مرکز رشد
Growth
رشد
در مرحله رشد، كسب و كار با تمركز بر محصول اصلي‌اش گسترش مي‌يابد.
growth stage
مرحله رشد
شركت خط توليد محصول را گسترش مي‌دهد. روي محصول اصلي تمركز مي‌كند. كسب مديريتي خود را از غير رسمي به رسمي منتقل مي‌سازد
Hatchery
مركز رشد
واژه ديگري براي :مركز رشد. معمولاً براي پروژه ها در مرحله ايده اوليه به كار مي رود
High Tech
فناوري پيشرفته
محصولات يا خدماتي كه مستلزم مهارت بالا و تركيب و بهره‌مندي از منابع پيچيده مي‌باشند.
High Tech
فناوري پيشرفته
مفهومي كه وضعيت فعلي فناوري يا كاربرد دانش را در فرآيندها يا محصولات جديد بيان مي‌كند. فناوري پيشرفته نسبي است. در زمان اديسون لامپ فناوري پيشرفته محسوب مي‌شد، همان‌گونه كه در دهه 1930 ماشين تحرير برقي فناوري پيشرفته بود. امروزه فناوري پيشرفته به كاربردهاي زيست فناوري و ميكروالكترونيك اطلاق مي‌شود.
Hub
هاب/قطب
در حال حاضر، مرسوم‌ترين الگوي عملياتي از يك مركز كار و كسب است كه گزاره ارزشي آن هم عرضه تسهيلات فيزيكي و هم محيط‌هاي مجازي براي دريافت خدمات رشد (براي كسب و كارهاي رشديابنداش) را شامل مي‌شود. مدل عملياتي هاب معمول‌ترين مدل عملياتي مراكز رشد نوپاست كه بيش از يك سال از حضورشان در عرصه كسب و كار نمي‌گذرد. هاب نقاط قوت دو مدل عملياتي BAM و معبر را در يك اداره مركزي تلفيق مي‌كند. گروه‌هاي تخصصي موجود در مراكز رشد Hub دامنه مطلوبي از خدمات را ارائه مي‌دهند. در اين مراكز، منابع مالي محدودي در اختيار رشد يابنده‌ها قرار مي‌گيرد. با اين حال شبكه كاري اين دسته از مراكز رشد با بيرون رشد نايافته، سست، غيررسمي و بي‌ثبات است
Hub operational model
مدل عملياتي Hub
اغلب مدل‌هاي مراكز رشد نوپا، برگرفته از مدل Hub است. مدل Hub، با بهره‌گيري و تلفيق نقاط قوت دو مدل BAM و Portal، طرحي منسجم و ساخت‌يافته به‌دست مي‌دهد. بخش‌هاي تخصصي موجود در مراكز رشد Hub ارائه كننده سطح مطلوبي از خدمات مي‌باشند.
Inception
شروع
اين مرحله، دومين گامي است كه يك شركت برمي‌دارد. در اين مرحله گروه كاري شركت تكميل شده و شركت داراي طرح كسب و كار مي‌باشد و قصد شروع ارائه خدمات و يا توليد محصول را دارد.
Inception
مرحله آغازين
هيچ درآمدي حاصل نشده است و شركت فاقد تاريخچه مي‌باشد، تيم كامل نيست، طرح كسب و كار تهيه شده و شركت در مرحله شروع تهيه محصول است.
Incubatee
رشديابنده
كسب و كار يا شركتهايي كه در يك مركز رشد قرار مي گيرند يا از طريق مركز رشد به ثمر مي‌رسند
Incubation Period
دوره رشد
چارچوب زماني مورد توافق يك مركز رشد و يك كسب و كار رشد يابنده كه طي آن كسب و كار رشد يابنده در ساختمان فيزيكي يا مجازي مركز رشد باقي مي‌ماند و همه خدمات قابل دسترس و مورد توافق را دريافت مي‌دارد. دوره‌اي است حداكثر 3 ساله كه طي آن واحدهاي فناوري مستقر در مركز رشد به معيارهاي رشد يافتگي دست يافته و پس از آن از مركز رشد خارج مي‌شوند. زمان اين دوره در بعضي از مراكز رشد با تصويب هيئت امنا، تا 5 سال قابل افزايش است.
Incubator
مركز رشد
طرح ارايه خدمات و تسهيلات جهت تشويق كارآفريني و به حداقل رساندن موانع براي ايجاد و رشد بنگاههاي جديد، به ويژه براي شركتهاي فناوري پيشرفته(high-Tech) از طريق جا دادن تعدادي بنگاه نوپا كه در استفاده از خدمات سهيم مي باشند. اين خدمات مشترك شامل مكان جلسه، خدمات منشي و دفتري، خدمات حسابداري، كتابخانه‌هاي تحقيقاتي، ارائه مشاوره مالي و مديريتي در مرکز و خدمات رايانه اي مي باشد. مركز رشد نهادي است جهت پرورش ايده هاي كسب و كار يا فناوريهاي جديد تا مرحله اي كه براي سرمايه گذاران مخاطره پذير جذاب شوند. به طور نمونه يك مركز رشد فضاي فيزيكي و بعضي يا همه خدمات: قانوني، مديريتي و فني مورد نياز براي يك بنگاه را فراهم مي كند تا آن بنگاه توسعه يابد. شركتهاي سهامي خاص اغلب به خاطر حمايت مراكز رشد از طريق ايجاد فرصتهاي سرمايه گذاري در مرحله اوليه به آنها اتکا مي کنند
Incubator Facilities
امكانات مراكز رشد
ملک و دارايي هايي كه به صورت خاص جهت حمايت از بنگاههاي جديد و در حال رشد و بعضي اوقات از صنايع ويژه مانند تكنولوژي زيستي ايجاد مي گردد
Incubator Generations
نسل‌هاي مركز رشد
1- نسل اول First Generation 2-مراكز رشد دانشگاهي University Incubators 3-مراكز رشد مجازي Virtual Incubators 4-مراكز رشد كسب و كار بين‌المللي International business Incubators 5-مراكز رشد دات. كام Dot.com Incubators
Incubator Industry
صنعت نوپا
يك بنگاه صنعتي كوچك تازه تشكيل شده (نوپا)، كه هنوز به صورت كامل تاسيس نشده است
Incubator operational model
مدل عملياتي مركز رشد
در نسل‌هاي مختلف مراكز رشد، چهار نوع مدل عملياتي وجود دارند. اين مدل‌هاي عملياتي به بررسي كانون‌هاي تمركز مراكز رشد در نسل‌هاي مختلف، ترسيم و القاي قالب آنها، توصيف حيطه ارائه خدمات، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و سطح اتحادهاي خارجي و اختصاصي آنها مي‌پردازند.
Incubators main players
نقش‌آفرينان اصلي در مراكز رشد
1-كارآفرينان Entrepreneurs 2-فرشتگان به كسب و كار Business Angel انواع ياري رسانان: الف).فرشتگان كارآفرين Entrepreneurial Angels ب).فرشتگان گروهي Corporate angles پ).فرشتگان مشتاق Enthusiast angles ت).فرشتگان مديريت خرد Micromanagement angles ج).فرشتگان تخصصي Professional angles
Industrial estates
دارايي‌هاي صنعتي
دارايي‌هاي صنعتي رويكردي پويا به توسعه منطقه‌اي اقتصاد، شهرهاي محلي و آژانس‌هاي توسعه منطقه‌اي مي‌دهد.
Information technology (IT)
فناوري اطلاعات
منظور از فناوري اطلاعات، آن نوع فناوري است كه از آن در از ذخيره، تبادل و دستكاري اطلاعات استفاده مي‌شود. سازمان‌هايي كه از فناوري به‌طور كلي و از IT به‌طور خاصي بهره مي‌گيرند، سازمان‌هايي كاراتر، اثربخش‌تر و نوآورتر مي‌باشند.
Infrastucture
زيرساخت
خدمات پايه و اساسي مانند جاده ها و شبكه فاضلاب كه براي توسعه ، فعاليت و رشد يك شهر ضروري است. سيستم ها و شرايطي كه از فعاليتهاي اقتصادي حمايت مي كنند و اغلب مكانشان ثابت است
Initial Public Offering (IPO)
عرضه اوليه سهام
دعوت به صورت فراخوان عمومي براي خريد سهام يك شركت توسط واسطه هايي چون موسسات اعتباري و بانك هاي تجاري انجام مي گيرد . اين كار به وفور جهت انتشار سهام و قرضه افزايش سرمايه انجام مي گيرد. عرضه و انتشار سهام براي حراج مي تواند به دو شكل باشد: تحت يك قيمت ثابت كه نياز به فرم قرعه كشي يا سهميه بندي دارد، اگر تقاضا براي سهام زياد باشد. يا از طريق مزايده (‌پيشنهاد خريد) كه در آن پيشنهاد دهندگان و افراد متقاضي خريد، تعدادي ثابت سهام را با همان قيمت تعيين شده و يا بيشتر از آن درخواست مي كنند و نهايتاً سهام به كسي كه بيشترين قيمت را پيشنهاد داده است واگذار مي گردد . اين عبارت همچنين عرضه عمومي نيز گفته مي شود
Innovation
نوآوري 
معرفي و ارائه يك ايده جديد به بازار به شكل يك محصول يا خدمات يا توسعه در يك سازمان يا فرآيند
Innovation center
مركز نوآوري
شبيه به مركز رشد اما مخصوص تجاري سازي پروژه هاي نوآورانه تجاري است
Innovative
نو آورانه
ايجاد ارزش و ثروت از طريق ارائه ايده هاي جديد، محصولات جديد، خدمات جديد يا راههاي انجام كار جديد
Intellectual Asset(IA)
دارايي هاي غير منقول(نامشهود)
دارايي ها و سرمايه هاي نا مشهود و غيرمنقول (‌نامشهود) مانند دانش ، مهارت، حق الامتياز ، حق تاليف ، حق انحصاري اختراع، نام و نشان تجاري و مزيت رقابتي هر شركتي به اين عوامل بستگي دارد
Intellectual capital (IC)
سرمايه نامشهود
يك عبارت و واژه مالي است كه تفاوت ميان ارزش دفتري (‌بر اساس دارايي هاي منقول ) و ارزش بازار(‌قيمت بازار )‌را مشخص مي كند.
Intellectual property rights
حقوق مالكيت معنوي
فرآيند قانوني كه از تكنولوژي يا فرآيندهاي يك شركت حمايت و پشتيباني مي كند
Intellectual property(IP)
مالكيت معنوي
يك عبارت به رسميت شناخته شده و شكل سنتي عبارت دارايي هاي غيرمنقول ‌كه شامل آرم و نام تجاري ، حق طراحي ، حق تثبيت اختراع، حقوق معنوي و اطلاعات و اسناد محرمانه
Intermediary
واسطه
گروهي از مؤسسات خدماتي تخصصي، آژانس‌ها و مؤسسات سرمايه‌گذاري و ديگر مؤسسات كسب و كار كه شراكت و اتحاد متعهدانه‌اي را با مركز رشد شكل مي‌دهند. اين واسطه‌ها خود نيز در موفقيت هسته‌ها و مؤسسات فناور مستقر در مركز رشد ذينفع هستند.
International Business Incubators
مراكز رشد كسب و كار بين‌المللي
اين نوع از مراكز رشد به عنوان سومين نسل از مراكز رشد تجاري معرفي شده‌اند. اين مراكز براي توسعه كسب و كار‌هاي مبتني بر دانش، طيف وسيعي از خدمات حمايتي را ارائه مي‌دهند. اكثر اين مراكز، مبتني بر صادرات هستند و سوابق فروش و نرخ رشد بسيار بالايي را نشان مي‌دهند. مراكز رشد تجاري بين‌المللي، دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقيقاتي، سرمايه‌هاي مخاطره‌اي و مشاركت‌هاي مخاطره‌اي بين‌المللي را به يكديگر متصل مي‌كنند. اين مدل رشد كه مبتني بر سازوكارهاي همگرايانه است، در حال حاضر در كشورهايي همچون چين، كره و مالزي موجود مي‌باشند.
International business Incubators
مراكز رشد كسب و كار بين‌المللي
اين مدل به عنوان «نسل سوم» مراكز رشد به شمار مي‌آيند. اين دسته از مراكز رشد دامنه كاملي از خدمات حمايتي را براي توسعه كسب و كار دانش محور فراهم مي‌آورند. بيشتر اين مراكز صادرات مدار هستند و سوابق فروش و نرخ رشد تأثيرگذاري نشان مي‌دهند. آن‌ها با دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشي، سرمايه مخاطره‌پذير و مشاركت‌هاي مخاطره‌اي بين‌المللي مرتبط هستند. اين مدل مركز رشد ـ مبتني بر همگرايي مكانيزم‌هاي حمايتي ـ در كشورهايي مانند چين، كره و مالزي وجود دارد. برخي از اين مراكز رشد شروع به ايجاد شبكه مركز رشد كرده‌اند. يعني مراكز رشد داخل يك منطقه يا كشور يا با يك تمركز. قوت اين دسته از مراكز رشد بر ظرفيت آن‌ها در سهيم كردن ديگران در دانش و منابع و نيز پيوند و هم‌افزايي مالي مبتني است كه مي‌تواند در چارچوب پژوهش و توسعه ايجاد شود.
IPO (Initial Public Offering)
عرضه عمومي اوليه سهام
آخرين گام براي نيل به موفقيت در هر شركتي، رفتن به ميان مردم و عمومي شدن است كه به آن به عرضه عمومي اوليه سهام يا IPO اطلاق مي‌شود.
IT Incubator
مركز رشد IT
مركز رشد IT يك ابزار توسعه اقتصادي است كه به منظور تسريع رشد و موفقيت شركت‌هاي كارآفرين از طريق عرضه خدمات و منابع حمايتي كسب و كار طراحي شده است. مدل مفهومي اين مركز رشد به صورت مثلثي مي‌باشد كه روئوس آن عبارتند از: الف) مديريت اموال و املاك فضاي اجاره‌اي و اجاره‌نامه‌هاي منعطف ب) سرمايه‌گذاري‌هاي مالي و تأمين مالي ج) مشاوره كسب و كار
Joint venture
داراي فعاليت كسب و كار مشترك
فعاليت بازرگاني كه توسط دو يا چند مؤسسه به طور مشترك انجام مي‌گيرد.
Knowledge economy
اقتصاد مبتني بر دانش
شرايطي كه ارزش و ثروت در اثر ايده هاي جديد، نرم افزار، خدمات و روابط جديد روند صعودي پيدا مي كند و افزايش مي يابد
Labor-intensive
صنايع كاربر
صنعت و تجارتي كه به تعداد زيادي كارگر و نيروي كار در يك جريب زمين نياز دارد
Learning industry
صنعت آموزش 
يك عبارت جمعي و اشتراكي است در اقتصاد براي سازمانهايي كه كار شبيه سازي ، مطابقت و حمايت از تقاضاهاي آموزش افراد و كاركنان را برعهده دارند
Local economic development incubators
مراكز رشد با هدف توسعه اقتصادي محلي
اين نوع از مراكز رشد عموماً توسط دولت‌هاي ملي و محلي و با فعاليت‌هاي گسترده و در عين حال رشته‌اي، به‌منظور توسعه اقتصادي محلي شكل مي‌گيرد. حمايت از صنايع كوچك با شكل‌گيري خوشه‌هاي صنعتي يكي از اهداف استراتژيك اين نهادهاست.
Low Tech
فناوري پايين
محصولات يا خدماتي كه به مهارت، تركيب نامعمول منابع و فنون پيچيده نيازي ندارد.
Market
بازار
محلي كه خريداران و فروشندگان اقلامي را كه ارزش دارند مبادله مي كنند. فضايي است فيزيكي كه خريداران و فروشندگان براي بهترين قيمت چانه زني مي كنند كه يكي از مفاهيم اساسي تجارت است . فقدان يك بازار فيزيكي براي يك سري از كالاها معمولاً يكي از منابع اساسي ناكارآمدي اقتصادي است. در اين بازار تقاضا براي محصول يا خدمت مورد نظر معمولاً از طريق طرح هايي با مدت زمان مشخص و معلوم سنجيده مي شود
Market Niching
استراتژي جاگيري در بازار
يك نوع استراتژي بازاريابي است كه هدف آن شناسايي بخش كوچكي از بازار و عرضه كالا و خدمات مناسب براي آن بخش است كه نيازهاي منحصر به فردي دارد
Market Segmentation
تقسيم بازار 
تقسيم بازاربه بخش هاي متعدد بر حسب عوامل مختلف مانند؛ عوامل جغرافيايي ، قيمت ، نحوه تحويل كالا ، ويژگي هاي مشتري و غيره. تقسيم شرايط به منظور تحميل شرايط به خريدار يا فروشنده
Market share
سهم بازار
درصدي از بازار كه يك موسسه يا كالا كسب مي كند
Maturity
بلوغ
در اين مرحله، كسب و كار قدرت رشد در هر دو زمينه فروش و سودآوري را به‌دست آورده و در بازار شهرت كسب كرده است. براي اين‌كه شركت به‌صورت رقابتي باقي بماند بايد به نوآوري و خلاقيت در توليد محصول رو آورد.
Maturity
مرحله پختگي/ بلوغ
شركت در بازار مستقر مي‌شود: براي بقا‌ در بازار رقابت به نوآوري نياز دارد.
Mentor
مشاور، مربي، رايزن
مدير ارشد يك مؤسسه پاگرفته كه موافقت مي‌كند تعداد ساعت معيني را در هر هفته به مؤسس يك شركت نوپا كه در مرحله رشد آغازين است آموزش بدهد.
Microbusiness or Microenterprise
بازار كوچك و خرد
يك بازار كوچكتر از (SBA) يا همان بازار كوچك و خرد است. بر اساس برنامه تقسيم بندي شركت ها (‌1992) شراكت و مالكيت انحصاري يا تجارت خانگي كه كمتر از 10 نفر كاركن (كارمند) دارد و كلاً دسترسي به بخش هاي مالي بانكي ندارد و از وام هاي كمتر از 1500 دلار استفاده مي كند
Micromanagement Angels
فرشتگان مديريت خرد
اين گروه از فرشتگان ترجيح مي‌دهند كه كنترل بيشتري بر سرمايه‌گذاري‌شان داشته باشند. اغلب مديريت خرد سرمايه‌شان را از روي صندلي هيئت مديره شركت كنترل مي‌كنند تا يك مشاركت فعال. آنها ممكن است هر بار در بيش از چهار شركت سرمايه‌گذاري كنند و به ارزش افزوده‌شان در هر يك از سرمايه‌گذاريها بيافزايند.
Micromanagement angles
فرشتگان مديريت خرد
اين گروه از فرشتگان ترجيح مي‌دهند كه كنترل بيشتري بر سرمايه‌گذاري‌شان داشته باشند، اغلب مديريت خرد آن‌ها از روي صندلي هيئت مديره شركت صورت مي‌گيرد تا يك مشاركت كننده فعال. آن‌ها ممكن است هر بار در بيش از چهار شركت سرمايه‌گذاري كنند و به ارزش افزوده‌شان در هر يك از سرمايه‌گذاري‌ها بيافزايند.
Mid Tech
فناوري متوسط
محصولات يا خدماتي كه مستلزم مقداري مهارت و تركيب منابع موجود، بدون پيچيدگي‌هاي غيرمعمول است.
Mixed incubators
مراكز رشد مختلط (عمومي)
اين نوع از مراكز رشد به دليل فقدان كسب و كار ايجاد گرديده است. هدف اين دسته از مراكز رشد ايجاد شركت‌هاي نوپا و ايجاد شغل مي‌باشد.
National Innovation System (NIS)
نظام ملي نوآوري
نظام ملي نوآوري، مجموعه‌اي از سازمان‌ها و روابط بين آنهاست؛ كه كليه سازوكارهاي لازم براي توسعه و ارتقاي نوآوري در همه ابعاد، در آن گنجانده شده است.
Network of Business Angels
شبكه فرشتگان كسب و كار
شبكه‌هاي ياري‌رسانان كسب و كار، جورسازي عرضه و تقاضاي سرمايه را تسهيل مي‌سازند. خدمات آنها مي‌تواند شامل جفت و جور كردن معامله، آموزش و آماده‌سازي سرمايه باشد.
Network of business angels
شبكه‌هاي فرشتگان كسب و كار
شبكه‌هاي فرشتگان كسب و كار جورسازي عرضه و تقاضاي سرمايه را تسهيل مي‌سازند. خدمات آن‌ها مي‌تواند شامل جفت و جور كردن معامله، آموزش و آماده‌سازي سرمايه باشد.
Networked incubators
مراكز رشد شبكه‌اي شده
يك مركز رشد شبكه‌اي براي پرورش شريك در ميان‌ گروه‌هاي نوپا و ساير مؤسسات موفق اينترنت مدار از سازوكارهايي برخوردار است كه جريان دانش و خبرگي را در كنار شركت‌ها و بازار و ارتباطات فناوري آتي بين آنها را پرورش مي‌دهد. شركت‌هاي نوپا به كمك چنين مركز رشدي مي‌توانند شبكه كاري منابع و شركا را به سرعت به‌دست آورند.
Non-Profit Business Incubator
مراكز رشد كسب و كار غيرانتفاعي
مراكز رشد غيرانتفاعي از مراكز پژوهشي، دانشگاهي، دولت‌هاي مركزي و محلي سرچشمه مي‌گيرند و توسط حاميان جوامع ايجاد مي‌شوند. به لحاظ تاريخي، مراكز رشد كسب و كار توسط مراكز دانشگاهي و پژوهشي تأسيس شده‌اند و عمدتاً توسط دولت‌هاي مركزي و محلي تأمين مالي شده‌اند. برخي از اين مراكز رشد تحت تأثير موفقيت‌هاي تاريخي هستند، مانند ATDC آتلانتا با 31 سال موفقيت، توليد مستمر و ثابت رونق و بيش از يك صد شركت فارغ شده ‌ موفق. گروه‌هاي كوچك‌تري از مراكز رشد غيرانتفاعي وجود دارد كه توسط كارآفرينان موفق تأسيس شده‌اند (يا مي‌شوند)؛ يعني كارآفريناني كه هدف‌هاشان رشد استعداد و تسهيل توسعه اقتصادي محلي است. اين دسته از مراكز رشد از منافع ديگر مخاطرات خصوصي كسب و كار تامين مالي مي‌شوند.
Not-for-Profit Business Incubator
مركز رشد تجاري غير انتفاعي
مؤسسه‌اي كه كار اوليه آن رشد و شتاب دادن شركت‌هايي است كه يا درآمدزا نشده‌اند و يا به نقطه سر به سر نرسيده‌اند. اين مراكز معمولاٌ از سوي دولت و يا سرمايه‌هاي جامعه تأمين مالي مي‌شوند.
Operating Models Of Business Incubation
مدل‌هاي عملياتي مركز رشد كسب و كار
چهار گونه مدل عملياتي مركز رشد وجود دارد كه كانون تمركز مركز رشد را شرح مي‌دهند؛ كانون تمركزي كه ساختار، دامنه خدمات و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و سطح اتحادهاي خارجي مركز رشد را تعيين مي‌كند. 1-فيزيكي/سنتي/آجر و سيمان Bricks and Mortar (BAM) 2-معبر (يا مركز رشد مجازي) Portal 3-هاب/قطب Hub 4-اگيوباتور/تخم‌مرغي شكل Eggubator
P&L profit/loss (income statement)
صورت وضعيت درآمد 
صورت وضعيت مالي كه نشاندهنده مقدار سود يا زيان ياعملكرد، درآمد و دستمزدهاي يك شركت است
Park
پارك 
به مجموعه‌اي اطلاق مي‌شود كه از طريق فراهم آوردن و ارائه زمين، تأسيسات زيربنايي آزمايشگاه‌ها و جايگاه‌هاي تحقيقاتي متمركز و تسهيلات قانوني موجبات اجتماع واحدها، شركت‌ها و مؤسسات تحقيقاتي را در يك فضاي متمركز فراهم مي‌آورد. اين مجموعه‌ها كه معمولاً در مجاورت قطب‌هاي دانشگاهي و يا قطب‌هاي صنعتي و اقتصادي شكل مي‌گيرد، ضمن ايجاد فضاي مناسب براي انجام كارهاي تحقيقات كاري و تجاري سازي نتايج آن موجبات رشد تحقيقات را از رهگذر هم‌افزايي ناشي از مجاورت فيزيكي اين واحدها و نيز كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه و هزينه‌هاي جاري فراهم مي‌سازد.
Partnership
شركا
پيوند داوطلبانه دو يا چند نفر براي دنبال كردن يك كسب و كار پر مخاطره، به عنوان كسب و كار سودآور است. شركا مي‌توانند بدون قرارداد كتبي، واسطه رفتار شراكت نظير سرمايه‌گذاري يا شراكت در منافع كسب و كار با هم كار كنند؛ ولي داشتن يك توافق‌نامه شراكت امري خردمندانه است.
Patent
حق انحصاري اختراع
مجوز استفاده از يك نوآوري به صورت انحصاري براي زمان و مكان محدود با متوقف كردن فرم هاي ديگر ، از ميان چيزهاي ديگر ، استفاده يا فروش آن بدون اجازه و تحت اختيار خود
Pilot Application
كاربرد اوليه
كاربري اوليه اي از ابزار، نرم افزار، محصول يا خدمات جديد كه معمولاً در مقياس كوچك ساخته و تهيه مي شود و براي بررسي و تحقيق اوليه و جمع آوري داده ها به كار مي رود
pilot stage
مرحله مقدماتي/آزمايش
مرحله تهيه محصول است. هزينه‌هاي مستمر و مهمي را شركت متحمل مي‌شود، ولي هنوز درآمدي براي شركت حاصل نشده است.
Policies and Procedures
خط مشي ها و رويه‌ها
رهنمودهايي كه تحت عنوان «‌قوانين» و تحت يك برنامه عمل مي شوند. اين خط مشي ها و رويه‌ها، عبارات مكتوبي هستند از تصميماتي كه مديريت آنها را ايجاد كرده و انتظار دارد كارمندان تحت اين قوانين براي معاملات سازمان عمل كنند
Portal operational model
مدل عملياتي پورتال
Portal نوع جديدي از مراكز رشد تجاري است. Portal ها طيف وسيعي از خدمات را به‌صورت الكترونيكي و از طريق اينترنت ارائه مي‌دهند و اتحادهاي مجازي ايجاد مي‌كنند، اما با تمام اين تفاسير ميزان سرمايه‌اي كه براي خود در نظر مي‌گيرند، محدود مي‌باشد. برجسته‌ترين نقطه قوت مدل Portal، دسترسي آسان آن به طيف وسيعي از خدمات، بدون وجود هرگونه هزينه اجرايي جنبي، تسهيلات فيزيكي و نيز سهولت دسترسي به شركا و مشتريان در سراسر دنيا مي‌باشد. با وجود اين، فقدان تعاملات انساني كه عمده‌ترين نقطه ضعف اين مدل به‌شمار مي‌آيد ميزان مشتريان را تا حد چشم‌گيري كاهش مي‌دهد.
Pre Seed Stage
مرحله پيش‌سرمايه اوليه
مقدار كم و بيش ناچيزي از سرمايه براي سرمايه‌گذار يا كارآفرين براي مفهوم ويژه‌اي است كه بالقوه داراي فرصت كسب و كار سودآوري مي‌باشد كه هنوز اثبات و به ثمررسي آن زمان مي‌طلبد. كار سرمايه‌گذاري شده ممكن است شامل رشد محصول (در برابر پژوهش ناب) باشد، ولي به ندرت بازاريابي اوليه را در بر مي‌گيرد.
Pre-incubation Period
دوره پيش رشد
در تأسيس مركز رشد، انديشه اوليه پذيرش شركت ثبت شده و تشكل يافته است. در هر يك از عوامل ايده، كار گروهي، تجربه كاري اوليه و ثبت قانوني شركت مشكلي وجود داشته باشد، ترجيحاً دوره‌هاي اوليه قبل از مركز به هنگام دوره‌هاي پيش مركز رشدي طراحي مي‌شود كه مدت آن محدودتر است. در دوره‌هاي پيش مركز رشدي كه ممكن است از 6 تا 9 ماه طول بكشد؛ سعي مي‌شود تا ضمن برطرف شدن نواقص، شرايط لازم جهت ورود به مركز فراهم گردد. در واقع تصميمات مربوط به ارزيابي درخواست‌هاي ورود به مركز رشد به سه صورت خواهد بود: 1- رد درخواست، 2- پذيرش شركت، 3-پذيرش مشروط. در پذيرش مشروط، شركت‌هايي كه به‌طور مشروط پذيرفته مي‌شوند در يك فهرست انتظار براي فضاي در دسترس بعدي يا در صورت لزوم طي دوره پيش رشد در برنامه قرار مي‌گيرند.
Pre-Incubation Period
دوره رشد مقدماتي
(1) دوره‌اي است كه هسته‌هاي تحقيقاتي توسعه‌اي به منظور تقويت گروه كاري، شناسايي و تثبيت ايده محوري و شناخت دقيق بازار به مدت 6 تا 9 ماه از خدمات عمومي، مشاوره‌اي/ آموزشي و حمايت‌هاي محدود مالي مركز رشد پس از استقرار بهره‌مند مي‌شوند (دوره آماده شدن هسته‌ها براي ورود به مركز رشد).
(2) دوره‌اي حداكثر 6 ماهه است كه در آن، به افراد و يا گروه‌هاي مستعدي هستند كه داراي ايده‌هاي نوآورانه صنعتي هستند، مشاوره و آموزش‌هاي لازم براي آشنايي با بازار، شناسايي گروه كاري، تثبيت ايده كاري و ايجاد هويت‌هاي حقوقي مستقل داده مي‌شود. در صورت موفقيت در اين دوره مقدماتي و كسب هويت مستقل حقوقي، واحدهاي نوپا مي‌توانند متقاضي اسكان رسمي در مركز رشد شوند. زمان اين دوره با تصويب مدير مركز رشد تا 9 ماه قابل افزايش است.
Pre-seed capital
سرمايه دوره پيش از آغاز
سرمايه اوليه محدودي است كه براي كار آفريني تهيه مي‌شود كه قصد اثبات فرصت‌هاي بالقوه ايده‌اش را دارد.
Private Investors’ Incubators
مراكز رشد با سرمايه‌گذاري مشترك خصوصي
اين نوع از مراكز رشد معمولاً به‌صورت مشترك يا تعاوني، بين مجموعه‌اي از شركت‌هاي خصوصي كه با اهداف راهبردي مشترك فعاليت مي‌كنند، پديد مي‌آيد كه در آن خلق فرصت‌هاي جديد و ارزان قيمت و كم هزينه براي اعضا در امور تحقيق و توسعه و بهره‌ گيري مشترك از استعدادها و خلاقيت‌هاي كمياب بين كارمندان اعضاي نهاد مي‌باشد. در اين نهادها مزيت هم‌افزايي و اشتراك در دانش فني ايجاد شده به‌صورت مهم‌ترين هدف استراتژيك مطرح است.
Private, For Profit Business Incubator
مركز رشد كسب و كار انتفاعي خصوصي
مركز رشد كسب و كار انتفاعي خصوصي، طراحي شده‌اند تا براي مشتريان و خودشان پول بسازند. آن‌ها تمايل دارند بر مبناي حوزه تخصصي بنيان‌گذاران تخصصي‌تر شوند. مراكز رشد انتفاعي در تبادل تجربيات، فضاي دفتر و سرمايه (تهيه توسط عضو سوم به طور مستقيم يا به واسطه)، عموماً سهام يكساني در شركت‌هاي نوپا دارند.
Professional Angels
فرشتگان حرفه‌اي
سرمايه‌گذاراني با زمينه‌هاي شغلي تخصصي مانند (پزشكان، وكلا، حسابداران) هستند. اين فرشتگان سرمايه‌گذار ترجيح مي‌دهند در مؤسساتي سرمايه‌گذاري كنند كه محصولات يا خدماتي ارائه مي‌دهند كه با تجربه كاري‌شان متناسب است و غالبا به شركت سرمايه‌گذاري شده نيز نظرات كارشناسانه مربوط به تخصص خود را ارائه مي‌دهند. گر چه آنها مشاركت بسيار فعالي ندارند. آنها معمولا در چندين شركت همزمان سرمايه‌گذاري مي‌كنند و مايلند از 25.000 تا 200.000 دلار سرمايه‌گذاري كند. اين سرمايه‌گذاران اغلب ترجيح مي‌دهند با همكاران خود به صورت مشترك سرمايه‌گذاري كنند.
Promotor
بانيان
بازيگران بسياري در بخش خصوصي و دولتي وجود دارند كه در دنياي مركز رشد درگير شده‌اند. فهرست بلندي از بانيان عبارتند از: - دپارتمان‌هاي وزارتي و ايالتي - مراجع قدرت محلي يا ناحيه‌اي - جايگاه تجارت و صنعت - انجمن‌هاي توسعه اقتصاد محلي - دانشگاه‌ها، كالج‌هاي سطح سوم - مراكز پژوهش - انجمن‌هاي خصوصي - مؤسسان/تراست‌ها و سازمان‌هاي نيكوكاري - همكاران بزرگ - مؤسسات مشاوره‌اي - مؤسسات قانوني - عاملان دارايي‌هاي واقعي - كارآفرينان مستقل - سرمايه‌گذاران مخاطره‌جو - ياري‌رسانان كسب و كار سطوح بالايي از تنوع در طبقه بازيگران نشان مي‌دهد كه از يك سو، ايجاد شركت در حد گسترده‌اي درك شده است و از سوي ديگر، ايجاد شركت يك ابزار كارآفريني از سرمايه است كه به شمار فزاينده‌اي از مشاركت كنندگان در اين حوزه منجر شده است. بانيان به طور آشكار هدف‌هاي يكساني را در ايجاد مركز رشد پي نمي‌گيرند. هدف‌ها به طور معناداري از يك باني به باني ديگر فرق مي‌كند. ساير ويژگي‌ها (نوع پروژه‌هايي كه با آن سرو كار دارند، روش‌هاي تأمين منابع مالي مركز رشد) نيز مي‌تواند به طور چشمگيري از يك باني به باني ديگر فرق كند. 2. هدف‌ها و غايت‌ها به طور كلي، هدف‌هاي مراكز رشد را مي‌توان در مقولات زير گنجاند: شغل آفريني تحريك فعاليت اقتصادي از طريق ايجاد شركت سود انتقال فناوري و تجاري‌سازي احياي مناطق بازسازي شده يا آسيب‌پذير متنوع ساختن نيمرخ صنعتي ارتقاي انواع معيني از فعاليت‌ها ارتقاي گروه‌هاي معيني 3. نوع پروژه از مراكز رشد مي‌توان به طور اختصاصي در يك بخش (براي مثال صنايع، توليد، نرم‌افزار، زيست فناوري و غيره) يا ممزوج استفاده كرد. مراكز رشد با گروه‌هاي جمعيتي خاصي مي‌توانند كار كنند: دانشجويان، اقليت‌ها، مؤسسان شركت‌هاي خارجي، كاركنان حاضر در شركت‌هاي موجود و غيره. آن‌ها مي‌توانند در مرحله پيش يا پس از ايجاد شركت‌ يا در واقع وقتي آن‌ها وارد دوره رشد شتاب يافته مي‌شوند، روي كارآفرينان متمركز شوند. 4. نوع خدمات ارائه داده شده مراكز رشد مي‌توانند پنج نوع خدمت جهاني ارائه دهند: - دارايي واقعي و مديريت انطباق: تجهيز و آماده سازي، حفظ اتاق‌هاي اجاره‌اي جلسات و غيره - خدمات پايه: اغلب مبناي پاره‌وقت دارد: منشي، پذيرش، اتاق كنفرانس، كافه، پهناي باند و غيره - خدمات حمايتي و مشاوره‌اي كه مي‌تواند يا به موضوعات عملياتي روزانه (قانوني، پرسنلي، ارتباطات بانكي، حسابداري) يا به جنبه‌هاي راهبردي تجارت، آماده‌سازي طرح تجاري و مشاوره‌هاي عمومي در زمينه كسب و كار، بازاريابي، تصميم‌گيري در زمينه مالكيت معنوي و تأمين مالي مربوط مي‌شود. - آموزش: ارائه آموزش در جنبه‌هاي مختلف روش‌هاي مديريتي و ارائه مربي‌گري انفرادي - برقراري تماس: برقراري تماس از طريق شبكه‌هاي مالي، فناورانه و تجاري كه امكان دسترسي شركت را به شركا، مشتريان و غيره مي‌دهد . الگوي تأمين مالي الگوي تأمين مالي به منابع مالي مركز رشد اطلاق مي‌شود و سرمايه‌گذاري اوليه و هزينه‌هاي عملياتي در مراحل نوپايي و رشد را شامل مي‌شود. بازسازي مي‌تواند از گزينه‌هاي زير مشتق شود: اجاره و خدمات فراهم شده براي شركت‌هاي مستقر در مركز رشد خدمات بيروني كمك‌هاي مالي بلاعوض يا كمك‌هاي معنوي حامي‌گري درآمد معوق 6. بافت بافت نقشي مهم در هدف‌ها و توسعه مركز رشد ايفا مي‌كند. مراكز رشد در نواحي در دست بازسازي، مناطق صنعتي، يا مناطق شهري واقع هستند كه بايد با شرايط بسيار متفاوتي مقابله كنند. يك مركز رشد corporate، از فرهنگ، فعاليت‌ها و منابع مشاركت و خدماتي كه از طريق آن با شركت والد پيوند مي‌يابد، تأثير مي‌پذيرد. دسترسي به شبكه‌هاي كسب و كار مختلف در حد گسترده‌اي به سرمايه اجتماعي مديريت مركز رشد وابسته است. مختصر آن كه، مراكز رشد به الگوهاي مختلف و موقعيت‌هايي هرچه متنوع‌تر پاسخ مي‌دهند.
Prototype
نمونه اوليه
نمونه اوليه هر وسيله، نرم افزار، محصول، كالا يا خدمات است
Public, Non Profit Business Incubator
مركز رشد غيرانتفاعي، دولتي
مراكز رشد غيرانتفاعي، دولتي عموماً با قواعد مستحكم‌تري نسبت به مراكز رشد انتفاعي عمل مي‌كنند. زيرا آن‌ها بايد در نهايت به منابع دولتي سرمايه‌گذار پاسخگو باشند. براي مثال، مراكز رشد غيرانتفاعي ممكن است محدوديت‌هايي بر سر راه رونق كلي شركت‌هاي نوپا بگذارد، يا محدوديت‌هايي براي تعداد كاركناني كه مركز مي‌تواند در اختيار داشته باشد يا مدت زماني كه مي‌توانند در مركز رشد بمانند، قائل شود. از سوي ديگر، مراكز رشد انتفاعي با قواعد خودشان عمل مي‌كنند. قوانين آن‌ها عموماً انعطاف‌پذيرتر است و در مقايسه با همتايان غيرانتفاعي‌شان سرعت تغيير قوانين در اين مراكز بيشتر است. افزودن بر اين وجوه مشترك، مراكز رشد كسب و كار به اندازه افرادي كه آن‌ها را اداره مي‌كنند، با هم تفاوت دارند. آن‌ها در نوع سبك رهبري، هسته‌ ايدئولوژي و هدف‌ها، سطح درگير شدن با مشتري، خدمات و ساختار حق‌الزحمه با هم فرق دارند. در ميان متخصصان با تكنيك بالا (كه شامل بخش خصوصي و نيز بسياري از مراكز رشد غيرانتفاعي مي‌شود) برخي به طرح‌هاي پيشنهادي از راه دور، چند رسانه‌اي يا بنگاه‌هاي زيست فناوري ترتيب اثر مي‌دهند و آن‌ها را مي‌پذيرند. ديگران حتي با شركت‌هاي نوپا صحبت نمي‌كنند. مگر آن كه «صحبت، الكترونيكي» (مثلاً در تجارت الكترونيكي) در طرح كسب و كارشان صورت گيرد. برخي ترجيح مي‌دهند در زماني كه ايده در مرحله خام است، به واقعيت وارد شوند؛ ديگران مايلند پيش از هرگونه فرصت‌طلبي تلاش‌هاي جدي (و پول) ارزش‌ آفرينان را ببينند. عده‌اي خدمات كامل، دفتر، تلفن و فاكس ارائه مي‌دهند. ديگران بر پول، بازاريابي، جنبه‌هاي مشورتي ارتباط و صرف‌نظر كردن از مدل سنتي/ فيزيكي/ آجر و سيمان (همه موارد باهم) تمركز دارند. برخي به محض اين كه شركت نوپا قوي شد كه بتواند روي پاي خود ايستد، آن‌ها را وادار مي‌كنند تا جايي براي خودشان دست و پا كنند.
Research Park
پارك تحقيقاتي
(1) به مجموعه‌اي اطلاق مي‌شود كه از طريق فراهم آوردن و ارائه زمين، تأسيسات زيربنايي آزمايشگاه‌ها و جايگاه‌هاي تحقيقاتي متمركز و تسهيلات قانوني، موجبات اجتماع واحدها، شركت‌ها و موسسات تحقيقاتي را در يك فضاي متمركز فراهم مي‌آورد. اين مجموعه‌ها كه معمولاً در مجاورت قطب‌هاي دانشگاهي و يا قطب‌هاي صنعتي و اقتصادي شكل مي‌گيرند، ضمن ايجاد فضاي مناسب براي انجام كارهاي تحقيقات كاري و تجاري‌سازي نتايج آن موجبات رشد تحقيقات را از رهگذر هم‌افزايي ناشي از مجاورت فيزيكي اين واحدها و نيز كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه و هزينه‌هاي جاري فراهم مي‌سازد.
(2) پارك تحقيقاتي پاركي است كه در آن شركت‌هاي جوان يا بخش‌هاي جدا شده از شركت هاي بزرگ از طريق همكاري تنگاتنگ با يك دانشگاه و يا مؤسسه تحقيقاتي مجاور خود، امر تحقيق و توسعه خويش را پيش مي‌برند و در آنها امكان تكوين نمونه‌هاي اوليه كالا – و نه توليد انبوه كالا – فراهم است. انواع پارك‌هاي تحقيقاتي عبارتند از: پارك علمي، پارك فناوري.
Risk
مخاطره
احتمال ضرر و زيان بالقوه و قابل اندازه گيري يك نوع سرمايه گذاري است. شامل قابليت و امكان از دست رفتن بخشي يا همة سرمايه اولية است . اين ريسك اغلب بر اساس بازده قبلي يا ميانگين بازده سود براي يك سرمايه گذاري مشخص محاسبه مي شود
Risk Analysis
تجزيه و تحليل ريسك
بررسي احتمال ضرر يك فرد يا شركت در يك سرمايه گذاري. مديريت اين ريسك مي تواند جهت جلوگيري از ضررهاي احتمالي، از يك نوع بيمه استفاده كند يا يك وام براي افزايش نرخ بهره تامين نمايد يا از يك سرمايه گذاري در مقابل كاهش نرخ بهره حمايت كند. يك بانك هميشه سعي مي كند ريسك ها و خطرات مربوط به وام را بوسيله تنظيم سطح حسابها و نرخ هاي بهره كنترل كند تا زيان حاصل را جبران نمايد
Risk Capital
سرمايه مخاطره پذير
منابع مالي كه براي سرمايه گذاري در يك فعاليت مخاطره آميز به كار مي رود. سرمايه گذاري در يك پروژه عنصر ذاتي و طبيعي ريسك را به همراه دارد. علي الخصوص پولي كه در يك فعاليت اقتصادي جديد يا گسترش اقتصادي و تجاري جهت تغييرات سهام ، سرمايه گذاري مي شود
Roll out
روانه بازار شدن
در اين مرحله محصول آزمايش شده و فناوريهاي محك‌خورده، به‌صورت محدود وارد بازار مي‌شوند. در اين مرحله شركت قصد به‌دست آوردن بازار را براي توليداتش دارد.
Roll out
مرحله روي غلتك افتادن
از محصول درآمد مختصري به دست مي‌آيد. كاربرد آن فناوري در بازار به اثبات رسيده است.
Science & Technology Park
شهرك علمي تحقيقاتي
شهرك علمي تحقيقاتي منطقه‌اي است كه در آن واحد‌هاي تحقيقاتي مستقل و يا وابسته به سازمان‌ها و صنايع در يك شهرك مدرن مجتمع مي‌شوند و به صورت يك منطقه ويژه تحقيقاتي عمل مي‌كنند. اين شركت با گسترش فضاي خلاقيت و نوآوري، ايجاد ارتباط بين دانشگاه‌ها و سازمان‌هاي تحقيقاتي، واحدهاي توليدي و مراكز تصميم‌گيري دولتي در جهت توسعه فناوري و علوم كاربردي گام بر مي‌دارد. شهرك علمي تحقيقاتي منطقه‌اي جامع و بزرگ است كه علاوه بر دارا بودن مجموع خصوصيات پارك‌هاي علمي و فناوري شامل مجموعه‌اي شهري براي پژوهشگران خود مي‌باشد. شهرك‌هاي علمي تحقيقاتي معمولاً از حمايت‌هاي ملي برخوردارند و وظايف آن‌ها نيز معمولاً در حد فرامنطقه‌اي تعريف مي‌شود.
Science (Technology) parks
پارك‌هاي علم (فناوري) 
اين پارك‌ها محيطي خلاق براي جلب و جذب و ارتقاي تجاري‌سازي پژوهش و بنگاه‌هاي فناوري محور فراهم مي‌آورند. ساختمان و اموال مستقر در منطقه معيني كه براي دانش/فناوري مبتني بر پژوهش، توسعه و تسهيلات براي توليد مناسب هستند. اين پارك‌ها با مؤسسات دولتي پژوهشي و آموزشي مرتبط مي‌باشند و به منظور حمايت از انتقال فناوري و استقرار و رشد شركت‌هاي جديد (نوآور) اداره مي‌شوند سازماني است كه توسط متخصصان حرفه‌اي مديريت اداره مي‌شود و هدف اصلي آن افزايش ثروت جامعه از طريق ارتقاي فرهنگ نوآوري و رقابت در ميان شركت‌هاي حاضر در پارك و موسسات متكي بر علم و دانش است. براي دستيابي به اين هدف يك پارك علمي، جريان دانش و فناوري را در ميان دانشگاه‌ها، موسسات تحقيق و توسعه، شركت‌هاي خصوصي و بازار به حركت مي‌اندازد و مديريت مي‌كند و رشد شركت‌هاي متكي بر نوآوري را از طريق مراكز رشد و فرايند هاي زايشي تسهيل مي‌كند. پارك‌هاي علمي هم چنين خدمات ديگري با ارزش افزوده بالا به همراه فضاهاي كار و تسهيلات با كيفيت بالا فراهم مي‌آورند يك پارك علم، يك توسعه مبتني بر مالكيت است كه روابط عملياتي منظمي با يك دانشگاه يا ساير موسسات پژوهشي و آموزشي دارد و به منظور تشويق شكل‌دهي و پيشرفت كسب و كار دانش محور و سازمان‌هاي ديگر در يك منطقه طراحي شده است. پارك علم داراي يك فرايند مديريتي فعال است كه در پي انتقال فناوري و مهارت‌هاي كسب و كار به سازمان‌هاي منطقه‌اي مي‌باشد.
Science (Technology) Parks
پارك‌هاي علم (فناوري)
اين پارك‌ها محيطي خلاق براي جلب، جذب و ارتقاي تجاري‌سازي پژوهش و بنگاه‌هاي فناوري محور فراهم مي‌آورند
Science and Technology Town
شهرك علم و فناوري/ علمي تحقيقاتي
(1) شهرك علمي تحقيقاتي منطقه‌اي است كه در آن واحدهاي تحقيقاتي مستقل و يا وابسته به سازمان‌ها و صنايع در يك شهرك مدرن مجتمع مي‌شوند و به صورت يك منطقه ويژه تحقيقاتي عمل مي‌كنند. اين شهرك با گسترش فضاي خلاقيت و نوآوري، ايجاد ارتباط بين دانشگاه‌ها و سازمان‌هاي تحقيقاتي، واحدهاي توليدي و مراكز تصميم‌گيري دولتي در جهت توسعه فناوري و علوم كاربردي گام بر مي‌دارد
(2) شهرك علمي تحقيقاتي منطقه‌اي جامع و بزرگ است كه علاوه بر دارا بودن مجموع خصوصيات پارك‌هاي علمي و فناوري شامل مجموعه‌اي شهري براي پژوهشگران خود نيز مي‌باشد. شهرك‌هاي علمي تحقيقاتي معمولاً از حمايت‌هاي ملي برخوردارند و وظايف آنها نيز معمولا در حد فرامنطقه‌اي تعريف مي‌شود.
Science Park
پارك علم
(1) جديدترين تعريف از پارك علم توسط IASP: يك پارك علمي سازماني است كه به وسيله متخصصان حرفه‌اي اداره مي‌شود و هدف اصلي اين سازمان افزايش ثروت در جامعه از طريق تشويق ارتقاي فرهنگ نوآوري و افزايش قدرت رقابت در ميان شركت‌ها و موسساتي است كه متكي بر علم و دانش در محيط پارك فعاليت مي‌كنند. براي دستيابي به اين هدف يك پارك علمي با ايجاد انگيزش و مديريت جريان دانش و فناوري در ميان دانشگاه‌ها، مراكز تحقيق و توسعه، شركت‌هاي خصوصي و بازار، ايجاد و رشد شركت‌هاي متكي بر نوآوري را از طريق مراكز رشد و فرايندهاي زايشي (Spin-off) تسهيل مي‌سازند. پارك‌هاي علمي همچنين خدماتي با ارزش افزوده بالا و فضاهاي كاري و تاسيسات مناسب و كيفي به موسسات مستقر در پارك ارائه مي‌دهند.
(2) پيوند صنعت و تحقيقات در جهت افزايش نوآوري تكنولوژي و توسعه سريع اقتصادي از جمله اهداف پديدة نويني به نام پارك علم است. پارك‌هاي علم، نوعي پارك تجاري هستند كه فعاليت اصلي اكثريت سازمان‌هاي موجود در آنها را تحقيق و توسعه صنعتي تشكيل مي‌دهند و به همين علت، معمولاً توليد انبوه و تحقيقات بنيادي در اين پارك‌ها صورت نمي‌گيرد. در اين پارك‌ها شركت‌هاي فعال در حوزة فناوري پيشرفته، به محيطي جذاب و همجواري با نهادهاي تحقيقاتي دست مي‌يابند.
(3) يكي از انواع پارك‌ها از نظر نوع فعاليت است كه معمولا توسط دانشگاه در يك فضاي مناسب در مجاورت دانشگاه ايجاد مي‌شود و همكاري متقابلي بين صاحبان صنايع مستقر در آن پارك‌ها و دانشگاه‌ها به وجود مي‌آيد.
Science Park
پارك علم
يكي از انواع پارك‌ها از نظر نوع فعاليت است كه معمولاً توسط دانشگاه‌ها در يك فضاي مناسب در مجاورت دانشگاه ايجاد مي‌شود و همكاري متقابلي بين صاحبان صنايع مستقر در آن پارك‌ها و دانشگاه‌ها به وجود مي‌آيد.
Screening
غربالگري
مرور و بررسي اوليه طرح مالي براي تعيين اينكه شايسته و مناسب سرمايه‌گذاري بيشتر است و ارزش سرمايه‌گذاري بيشتر را دارد.
Second Stage
مرحله دوم
سرمايه كار براي رونق و گسترش شركتي فراهم مي‌آيد كه محصولات را توليد و روانه بازار كرده است و به علاوه نياز دارند از نظر فهرست دارايي‌ها و حساب بدهكاران مورد حمايت قرار گيرند. اگرچه شركت به وضوح پيشرفت داشته است، شايد در اين مرحله هنوز سودي را به نمايش نگذاشته باشند.
Secondary Market
بازار ثانويه
بازاري كه در آن اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار گيرد . مثل بانكها ، مؤسسات مالي اعتباري ، شركت هاي بيمه صندوق هاي بازنشستگي و ...
Secondary Public offering
عرضه عمومي ثانويه
عرضه دست دوم عمومي ، فروش زياد و مجدد اوراق بهادار. عرضه دست دوم سهامي كه پيش ازاين به مردم عرضه شده و اكنون كسي يا سازماني غير از شركت انتشار دهنده آنها را عرضه مي كند
Seed Money
سرمايه (پول )اوليه 
نخستين سرمايه اي كه براي تأسيس و بنيان گذاري يك شركت به مصرف مي رسد
Seed Capital
سرمايه اوليه
وجه پولي كه براي خريد دارايي صاحبان سهام بر اساس نرخ بهره در شركت جديد و يا همان شركت مورد نظر است . اين وجه معمولاً قابل ملاحظه نيست چرا كه سرمايه گذار هنوز در شك و ترديد براي سرمايه گذاري است
Seed Financing
تامين مالي اوليه 
پولي كه براي تحقيق و توسعه (R&D) كاربردي قبل از تشخيص وتعيين هزينه متغير يك پروژه داده مي شود . وجوهي كه به يك ايده جديدتخصيص داده مي شود تا يك نمونه اوليه و پايلوت ساخته شود
Seed Stage
مرحله سرمايه‌ اوليه
سرمايه‌اي كه براي شركت‌هاي نوپا تأمين مي‌شوند تا در تكميل محصولات، توسعه و بازاريابي اوليه مورد استفاده قرار گيرد. اين شركت‌ها ممكن است در مرحله سازماندهي باشند يا مدت زمان كوتاهي از حضور آنان در عرصه كسب و كار بگذرد. در هر دو حالت، محصولات به لحاظ تجاري تا آن وقت به فروش رفته‌اند. معمولاً چنين كسب و كاري مديريت كليدي را گرد مي‌آورد، طرح تجاري را آماده مي‌سازد و حداقل مطالعات اوليه را در بازار انجام داده است.
Self – employment
خود اشتغالي
كار مستقل ، اشتغال مستقل كاري كه در آن فرد شاغل به طور مستقل و شخصي در فعاليت اقتصادي نظير توليد يا خدمات شركت مي كند
Small business
كسب و كار كوچك 
اين نوع تجارت و كسب و كار كه توسط (SBA) يا همان سازمان مديريت كسب و كارهاي كوچك تعريف شده است . به كسب و كار شركت و بنگاهي با تعداد كاركنان كمتر يا مساوي 500 نفر و درآمد ساليانه كمتر از 5 ميليون دلار گفته مي شود . (رجوع شود به Micro business ) كسب و كار كوچك وخرد تعريف شده توسط (SBA) به طبقاتي از صنعت با كارمندان مختلف و دستمزدهاي ماكزيمم گفته مي شود
Small Business Development Center (SBDCS)
مراكز توسعه كسب و كارهاي كوچك
اين مراكز بخشي از سيستم ملي هستند كه به منظور اعطاي كمك ها و حمايت هاي فني تجاري به تهيه كنندگان طرح هاي كسب و كار بوجود آمده اند. اين مراكز در دسترس همگان و كساني كه هيچ هزينه‌اي به جز هزينه هاي گروه‌هاي آموزشي ندارند مي‌باشد. هدف آنها گروه هاي اقليت و زنان است و كمك هايي براي شروع يك كسب و كار كوچك و خرد را ارائه مي دهند. اين مراكز توسط (US SBA) با مشاركت دولت و ديگر منابع اعتباري و مالي تأمين و حمايت مي شوند و معمولاً در مراكز دانشگاهي هستند ولي هم اكنون بيشتر آنها در سازمان ها قراردارند. مراكزي با هسته و ساختار دانشگاهي كه توسط بخش دولتي، دانشگاهي و خصوصي براي ارائه خدمات به كسب و كارهاي خرد و كوچك و رفاه ملي راه اندازي شده اند.
Small business investment companies (SBIC)
بنگاههاي سرمايه گذاري كسب و كار كوچك
بنگاه هاي سرمايه گذاري در حرفه ها و كسب و كارهاي كوچك و خرد. بنگاهها و و شركت هاي سرمايه گذاري و اعتباري كه داراي مجوز فعاليت هستند و توسط (SBA) يا سازمان مديريت كسب و كارهاي كوچك هدايت مي شوند. تحت اين مجوز آنها مجازند از دولت وام بگيرند تا مكمل سرمايه هاي سرمايه گذاران شخصي باشند. اين نوع شركت ها سرمايه گذاري بين 10 هزار دلار تا 250 هزار دلار را ترجيح مي‌دهند و كمك آنها قابل ملاحظه تر و بيشتر از شركت هاي سرمايه گذاري است
SME
بنگاه کوچک و متوسط (تعريف شده توسط قوه قانونگذاري قبرس)
بنگاههاي كوچك با شرايط زير : 1-تعداد كاركنان كمتر از 50 نفر 2- گردش موجودي سالانه حداكثر 5/2 ميليون 3- سطح ترازنامه هاي كلي حداكثر 9/2 ميليون بنگاههاي متوسط با شرايط زير : 1 – تعداد كاركنان كمتر از 250 نفر 2- گردش موجودي سالانه كمتر از 23 ميليون 3- سطح ترازنامه هاي كلي حداكثر 5/5 ميليون
Social incubators
مراكز رشد اجتماعي
هدف اين نوع از مراكز رشد انگيزش و حمايت از توسعه، رشد و تداوم شركت‌هايي است كه افرادي با توانايي كم را به‌كار مي‌گيرد. به عبارت ديگر هدف آن پر كردن فاصله اجتماعي به‌وسيله افزايش قابليت‌ها و مهارت‌هاي شغلي افرادي كم توان است. مانند افراد ناتوان و معلول، كارگراني با مهارت كم، افرادي كه مدت زمان زيادي بيكار بوده‌اند، مهاجران و پناهندگان سياسي.
Spin off
شركت زايشي
جدا سازي يك واحد يا يك شركت فرعي از يك شركت مادر از طريق اهداي سهام آن. توزيع سهام صاحب اختيار شركت تابع ميان سهامداران شركت اصلي. دارندگان سهام شركت مادر متناسب با تعداد سهمي كه از آن شركت دارند مي توانند سهام شركت تفكيك شده را دريافت كنند
Spin out
زايش از پژوهش
موقعيت ها و فرصت هاي تجاري كه از بازار موجود يا از تحقيق و توسعه جديد ناشي مي‌شوند
Spin-off
شركت زايشي
شرايطي كه يك كارمند و يا گروهي از كارمندان، شركت مادر (اصلي) را رها كرده براي ايجاد يك شركت مستقل كه يك عمل قانوني است و از لحاظ فني مستقل از شركت مادر است ولي در فاز اوليه و راه اندازي توسط شركت مادر تشكيل مي شود
Spin-out firms
شركت زايش يافته از پژوهش
اين شركت ها يا بنگاهها، بنگاه هايي هستند انحصاري كه سود آنها مستقل از شركت‌هاي مادر (اصلي) است
Start up
شروع به تاسيس شركت
شروع يك فعاليت اقتصادي كه منجر به توسعه و پيشرفت گردد
Start -up (Cost)
هزينه اوليه شروع يك فعاليت
هزينه اي كه براي بوجود آوردن يك كسب و كار جديد بايد در نظر گرفت. سرمايه اوليه براي شروع يا تأسيس يك شركت و كسب و كار. اين هزينه شامل وجوه سرمايه گذاري شده به اضافه هزينه عمليات قبلي براي شروع يك كار و عمل است
Start-up costs
هزينه اوليه شروع يك كسب و كار
هزينه‌اي كه براي بوجود آوردن يك كسب و كار جديد بايد در نظر گرفت. سرمايه اوليه براي شروع يا تأسيس يك شركت و كسب و كار. اين هزينه شامل وجوه سرمايه گذاري شده به اضافه هزينه عمليات قبلي براي شروع يك كار و عمل است.
Success story
گزارش و شرح موفقيت
به نمونه عملي موفقيت يك شركت گفته مي شود. تجربه موفق يك شركت كه به نتايج موفقيت آميز رسيده است. (مرحله: اين واژه و عبارت براي تشخيص شركت هايي است كه يك نمونه عملي موفق از يك طرح آزمايشي اجرا كرده اند
System approach
رويكرد سيستمي
اين رويكرد شامل اقدامات شركت هاي كوچك جهت بهره بردن از قدرت نفوذ بازارو بهره بردن از مزيت خاص بازار است. اين كار ممكن است بواسطه استراتژي هاي بازارهاي تعاوني، شبكه هاي توليدو ساخت يا ديگر شبكه هاي خدماتي كه شركت ها را براي سود بيشتر در يك بازار واحد گردهم مي‌آورد، صورت گيرد
Team – based
تيم‌سازي
يك تيم براي يك دوره زماني مشخص و با اهداف مشترك گردهم مي آيد و برخلاف يك گروه است كه صرفاً مجموعه اي از افراد دور هم جمع مي شوند
Technological Synergy
هم‌افزايي فناورانه
منظور از هم‌افزايي فناورانه، ايجاد هم‌افزايي از طريق به كار گيري دانش، مديريت و شيوه‌هايي در راستاي اشتغال و تركيب منابع مي‌باشد. به ترتيبي كه نتيجه اين تركيب منابع، ارزشي فراتر را از جمع انفرادي تك‌تك اجزاي اين منابع به دنبال داشته باشد.
Technology
فناوري / تكنولوژي
(1) فناوري تلفيق مهارت، دانش، توانايي‌ها، مواد، ماشين و ابزار است كه مردم از آن بهره مي‌گيرند تا مواد خام را به خدمات و كالاهاي ارزشمند تغيير يا تبديل كنند.
(2) اصطلاح فناوري غالباً با سخت‌افزار توليد و توزيع يكي دانسته مي‌شود. براي مثال با ماشين‌ها، كارخانه‌ها، راه‌ها، تسهيلات انباشت، تلفن و ... . البته فناوري جنبه‌هاي نرم‌افزار نظير دانش، دستورالعمل، تجربه، آموزش، صورت‌هاي تشكيلاتي و نيروهاي مديريت را نيز شامل مي‌شود. اما تعريف ديگر كه در اينجا محل اتكا مي‌باشد اين است كه "فناوري، مهارت، دانش و روش مديريتي براي ساختن، به كار گرفتن و تركيب كردن منابع و انجام دادن فعاليت‌ها و در نهايت ايجاد و توليد ارزش است كه در وسيع‌ترين معني آن شامل همه فعاليت‌هايي است كه با توليد و توزيع اجتماعي ارتباط پيدا مي‌كند".
Technology Business Incubators (TBI)
مراكز رشد كسب و كار فناورانه
اين مراكز در حقيقت از همكاري دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشي، دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي به‌وجود مي‌آيد، تا مؤسسات پيشرو در زمينه فناوري‌هاي جديد شكل گيرند. تفاوت اصلي TBI با TI و TIC آن است كه اين دو به حمايت از فناوري‌هاي موجود مي‌پردازند تا شركت‌ها و مؤسسات نوپا شكل گيرند. در عين حال، با BI نيز از اين حيث متفاوت هستند كه مراكز رشد كسب و كار فناورانه بر مشاغل مبتني بر فناوريهاي برتر متمركز مي‌شود.
Technology Cluster
خوشه هاي تكنولوژي
خوشه ها و رسته‌هاي صنعت كه اشاره دارد به تمركز جغرافيايي شركت هاي مربوطه، توانايي ها و قابليت ها و نوع حمايت هاي بنگاهها و موسسات و شركت ها كه در توليد ثروت يك منطقه نقش بسزايي دارند
Technology Gradient
شيب فناوري
مفهوم شيب فناوري ابزار هوشمندي است كه بررسي و تحليل جوانب مختلف در فرآيند انتقال فناوري براي شركت‌ها و حتي كشورها را امكان‌پذير مي‌سازد.
Technology Incubators (TI)
مراكز رشد فناوري
اين مراكز با هدف ارتقاي سطح فناوري ايجاد مي‌شوند. در اين نوع از مراكز رشد، تكميل و توسعه ايده‌هاي فناورانه مورد توجه قرار مي‌گيرد. در عمل، هدف اوليه اين گروه از مراكز رشد، ارتقا و توسعه مؤسسات مبتني بر فناوري و كمك به آنها در توسعه ايده محوري آنهاست. اين مراكز رشد در مجاورت دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشي و پارك‌هاي علم و فناوري شكل مي‌گيرند و ويژگي خاص آنها اتصال آكادميك با منابع دانش و نظير دانشگاه‌ها، مؤسسات انتقال فناوري، مراكز تحقيقاتي، آزمايشگاه‌هاي ملي و پژوهشگران است. انتقال فناوري و كمك به نفوذ فناوري از طريق كارآفريني در ميان دانشگاهيان و پژوهشگران از اهداف ديگر اين مراكز رشد است.
Technology Innovation Centre (TIC)
مراكز نوآوري فناوري
اين مراكز با انگيزه پژوهش و توسعه و نوآوري‌هاي مورد نياز در يك ناحيه صنعتي به‌وجود مي‌آيند و هدف آنها سرمايه‌گذاري در مراكز دانشگاهي و مؤسسات تحقيقاتي و تجاري‌سازي آنها از طريق مؤسسات حرفه‌اي يا مؤسسات عمومي است. اين مفهوم بيشتر در قالب پارك‌هاي علم و فناوري متجلي مي‌شود.
Technology Park
پارك فناوري
(1) اين پارك‌ها كه معمولا در مجاورت قطب‌هاي صنعتي ايجاد مي‌شوند با نيت گسترش ارتباطات تحقيقاتي صنايع موجود در منطقه با واحدهاي تحقيقاتي و دانشگاه‌هاي منطقه شكل مي‌گيرند و هدف اصلي از كاركرد آنها ارتقاي فناوري صنايع موجود در قطع صنعتي مربوط و افزايش توان رقابتي آنها است. جمع‌ شدن واحدهاي تحقيقاتي (اعم از شركت‌هاي خدمات مهندسي، دفاتر واحدهاي تحقيقاتي وابسته به دانشگاه‌ها و يا سازمان‌هاي تحقيقاتي مستقل) در اين منطقه علاوه بر كمك به ارتقاي سطح مبادلات علمي فني بين واحدهاي مربوط امكان بهره‌برداري حداكثر از ظرفيت‌هاي صنايع را نيز فراهم مي‌آورد. (2) يكي ديگر از انواع پارك‌ها بر حسب نوع فعاليت است كه معمولا در مجاورت قطب‌هاي صنعتي ايجاد مي‌شوند و با نيت گسترش ارتباطات تحقيقي صنايع موجود در منطقه با واحدهاي تحقيقاتي و دانشگاه‌هاي منطقه شكل مي‌گيرند.
Technology Park
پارك فناوري
يكي ديگر از انواع پارك‌ها برحسب نوع فعاليت است كه معمولاً در مجاورت قطب‌هاي صنعتي ايجاد مي‌شوند و با نيت گسترش ارتباطات تحقيقي صنايع موجود در منطقه با واحدهاي تحقيقاتي و دانشگاه‌هاي منطقه شكل مي‌گيرند.
Technology Transfer
انتقال تكنولوژي 
توانايي دستيابي به فنون و فناوري خارج از سازمان به منظور ايجاد و خلق يك محصول يا فرآيند جديد از آنها (علي الخصوص استفاده از تحقيقات دانشگاهي و دولتي)
‏Third Stage
مرحله سوم
تأمين مالي براي شركت توسعه يافته‌اي فراهم مي‌شود كه حجم فروش رو به تزايدي دارد كه به سودآوري اوليه رسيده است. از تأمين مالي براي گسترش كارخانه، بازاريابي و سرمايه كار و يا توسعه و بهبود محصولات، فناوري جديد و يا يك خط توليد توسعه يافته استفاده مي‌شود.
Time Hatchin
زمان رشد
زمان رشد يك پروژه در مركز رشد
Traditional Incubators
مراكز رشد سنتي
اين نوع از مراكز رشد كه از آنها به عنوان نسل اول مراكز رشد ياد مي‌شود، معمولا به واسطه وجود سازمانهايي كه علاقه‌مند به ايجاد رشد منطقه‌اي هستند (از قبيل: موسسات آموزشي، تحقيقاتي و قطب‌هاي فناوري) از طريق بازسازي ساختمان‌هاي واگذارده شكل مي‌گيرند. مجاورت با بنگاه‌هاي مالي و موسسات تحقيقاتي و يا محيط‌هاي فني دانشگاهي نيز اين امكان را براي آنها فراهم مي‌سازد كه از حمايت‌هاي مالي و فناوري بهره جويند.
Training enterprises
موسسات آموزشي
شركتي است كه به منظور آموزش هاي حين كار (ضمن خدمت ) براي بيكاران بوجود آمده است . از اين شركت ها انتظار مي رود كه محيط تجاري واقعي را براي توسعه و پيشرفت مهارت ها شبيه سازي و ايجاد كنند. تمركز بسياري از اين موسسات و شركت ها بر جوانان است
Unemployed
بيكار
به كسي اطلاق مي شود كه فعاليت اقتصادي مشخصي به منظور كسب درآمد ثابت ندارد
University Incubators
مراكز رشد دانشگاهي
مراكز رشد دانشگاهي در دانشگاه و يا توسط يك دانشگاه تأسيس مي‌شوند. مراكز رشد اين نسل برحسب نوع اقدامات و برنامه‌هاي انجام گرفته در راه‌اندازي اين مركز از مدل‌ها، اندازه‌ها و تنوعاتي برخوردارند. عامل مشترك در اين دسته از مراكز رشد ارتقاي عمومي توسعه پژوهش / فناوري مبتني بر مؤسسات داخل مجموعه خودشان است. نقشي كه دانشگاه ايفا مي‌كند شامل برقراري پيوند بين پژوهش، فناوري، سرمايه و دانستن ـ چگونگي به منظور تحت تأثير قرار دادن استعداد و قريحه كارآفريني، تسريع توسعه مؤسسات جديد فناوري محور و شتاب بخشي به تجاري سازي فناوري مي‌باشد. موفقيت مراكز رشد اين نسل به ظرفيت پيوندسازي پژوهش با صنعت وابسته است
University-related incubator
مراكز رشد وابسته به دانشگاه
اين مراكز رشد هدف تجاري‌سازي علم، فناوري و مالكيت معنوي برآمده از پژوهش‌هاي دانشگاهي را دنبال مي‌كند. مركز رشد دانشگاه دسترسي شركت‌هاي جديد را به آزمايشگاه‌ها، كامپيوترها، كتابخانه‌ها و كارشناسان و دستياران دانشكده و دانشجويان خود ارائه مي‌دهد. برخي از اين مراكز رشد مستقيماً تحت پشتيباني دانشگاه نيستند. ولي معمولاً با تعدادي از نقش‌آفرينان علاقه‌مند به اين حوزه شراكت دارند.
Venture
فعاليت تجاري مخاطره انگيز
اغلب به يك كسب و كار تازه مخاطره آميز جهت ايجاد شركت يا فعاليت اقتصادي اطلاق مي شود. فعاليت اقتصادي كه مستلزم مخاطره و ريسك قابل ملاحظه اي است
Venture Acceleator
شتاب‌دهنده كسب و كار پر مخاطره
شتاب‌دهندگان كسب و كار پر مخاطره شركت‌هاي خدماتي هستند كه فرآيند شروع يك كسب و كار جديد را شتاب مي‌دهند. آن‌ها براي تقويت طرح كسب و كار، اعتبار يافتن و عرضه به بازار خدمات مشاوره‌اي فراهم مي‌آورند و براي يك شركت، سرمايه مخاطره‌پذير يا براي ديگر سرمايه‌گذاران پشتكار و جديت به خرج مي‌دهند و ديگر خدمات استخدامي را به ويژه براي كسب و كار پر مخاطره جديد در دسترس مي‌سازند. مانند هر شركت مشاوره‌اي، آن‌ها اميد دارند پايه‌هاي گسترده مهارت‌هايشان را قوت بخشند، به بهترين روش‌ها، بهترين عينيت و معيار در صنعت، به منزله يك موشك تقويت كننده مخاطرات جديد، دست يابند. هم‌چنين در مقوله شتاب دهنده كسب و كار پر مخاطره، مراكز رشد در مرحله آغازين را بايد گنجاند كه در واقع شركت‌هايي با سرمايه مخاطره‌پذير و با شركاي فعال هستند. اين شركت‌ها فضاي اداري، برخي از ياري‌هاي استراتژيك و سرمايه را با هدف كمك به شتاب يافتگي شركت فراهم مي‌آورند.
Venture Accelerator
شتاب‌دهنده كسب و كار جديد
شتاب‌دهندگان كسب و كار، شركت‌هاي خدماتي هستند كه فرايند شكل‌گيري يك كسب و كار جديد را شتاب مي‌دهند. آنها براي تقويت طرح كسب و كار، اعتبار گرفتن و عرضه آن به بازار، خدمات مشاوره‌اي ارائه مي‌دهند. براي يك شركت، سرمايه مخاطره‌پذير فراهم مي‌كنند يا براي ديگر سرمايه‌گذاران پشتكار و جديت به خرج مي‌‌دهند و ديگر خدمات استخدامي را به ويژه براي ‌كسب و كار جديد در دسترس قرار مي‌دهند. مانند هر شركت مشاوره‌اي آنها اميد دارند پايه‌هاي گسترده مهارت‌هايشان را قوت بخشند و به منزله يك موشك تقويت كننده كسب و كار جديد، به بهترين روش‌ها، بهترين عينيت و معيار در صنعت دست يابند.
Venture Capital
سرمايه مخاطره آميز
پول و منابع موجود براي شروع يك كسب و كار و ايجاد يك بنگاه كه پتانسيل رشد استثنايي و خاصي دارد. اين قبيل سرمايه ها و وجوه اغلب توسط سرمايه گذاران ثروتمند سازماندهي و سرمايه گذاري مي شوند . تأمين وجه و سرمايه براي شركت جديد و نوپا و يا وجهي كه ديگران در كار جديد و براي برگشت سرمايه خود ، سرمايه گذاري توأم با ريسك انجام مي دهند. سرمايه گذاري در يك پروژه همواره با يك ريسك ذاتي و طبيعي همراه است . علي الخصوص پولي كه براي كسب و كار و تجارت و مبادله سهام سرمايه گذاري مي شود. سرمايه اي كه براي سهام يك شركت ، سرمايه گذاري مي كنند و با وام اشتباه نشود
Venture capital
سرمايه گذاري مخاطره آميز
پولي كه براي حمايت از يك اقدام تجاري جديد در نظر گرفته مي شود ؛ سرمايه پرمخاطره ، ريسك سرمايه ، سرمايه سفته بازي مخاطره آميز.اين سرمايه براي بنگاه جديد و كسب و كار جديدي صرف مي شود كه نرخ رشد سود آن بالاتر از ميانگين باشد . اين سرمايه يك پتانسيل بالقوه براي گسترش و توسعه كسب و كار جديد را دارد همچنين تزريق مالي است براي برقراري و ايجاد و گسترش كسب و كار جديد
Venture Capital
سرمايه گذاري مخاطره آميز
عبارتي است به مفهوم سرمايه گذاري اوليه. معمولاً در تعريف اين واژه دوگانگي هايي ديده مي شود . اغلب مردم عبارت سرمايه خصوصي يا سهام خصوصي را به جاي تعريف اين واژه به كار مي برند
Venture Capital
سرمايه گذاري مخاطره آميز
سرمايه تجاري است كه براي كارآفرينان توسط يك يا چند سرمايه گذار تهيه مي شود و انتظار مي رود پس از يك دورة‌5 تا 7 ساله بازگشت سرمايه صورت گيرد. اين سرمايه گذاران وجوه را به صورت مالكيت و حقوق صاحبان سهام در شركت صرف مي كنند و استراتژي امكان برگشت سرمايه ماكزيمم را قبل از انجام سرمايه گذاري بررسي و تحقيق مي كنند سرمايه اوليه در صنعت توسط گروههاي زير تامين مي شود : 1_ سرمايه گذاران شخصي كه تحت عنوان فرشتگان آنها را مي نامند . 2_ سرمايه گذاران سهامي خاص 3_ سرمايه گذاران سهامي عام 4_ شركت هاي تعاوني بزرگ 5_ بانك ها و مؤسسات مالي اعتباري و سرمايه گذاري 6_ منابع دولتي و دستگاهها و نهادهاي دولتي مانند؛ SBIC ، MESBIC و كميسيون هاي توسعه اقتصادي دولتي Ventur Capital Firm: بنگاه سرمايه گذاري مخاطره آميز : كه پول سهامداران را براي شروع يك كسب و كار پر مخاطره و ريسك پذير سرمايه گذاري مي كنند ولي اين سرمايه گذاري به طور بالقوه سرشار از سود مي تواند باشد.
Venture Capital Funds
وجوه سرمايه گذاري مخاطره آميز
وجوه سرمايه هايي كه توام با مخاطره و ريسك جهت ايجاد يك كسب و كار جديد، سرمايه گذاري مي شوند . منابع و وجوهي كه سرمايه گذاران با مديريت خود با آگاهي از نحوة برگشت سود ، در شركت هاي كوچك و متوسط سرمايه گذاري مي كنند
Venture Capitalist
سرمايه گذار مخاطره پذير
شخص سرمايه گذاري كه سرمايه خود را در يك كسب و كار جديد توام با ريسك و مخاطره ، صرف مي كنند و يا به شركت نوپايي كه قصد توسعه دارد ولي از نظر مالي در مضيقه است و به وجوه عمومي و دولتي دسترسي ندارد، كمك مي كند
Venture Capitalist
سرمايه گذار مخاطره پذير
به سازمان و يا شخصي كه در كسب و كارهاي جديد و پر مخاطره و ريسك پذير، سرمايه گذاري مي كند. گفته مي شود اينگونه مراكز و افراد تمايل دارند سرمايه خود را در فعاليتي كه ريسك آن متوسط به بالا است سرمايه گذاري كنند و با اين اميد كه بازگشت سرمايه در سطح بالايي انجام مي گيرد، اين ريسك و مخاطره را مي پذيرند
Venture creation
خلق كسب و كار جديد
خلق كسب و كار جديد فرآيند پوياي ايجاد ثروت انبوه است. اين ثروت را افرادي ايجاد مي‌كنند كه فرض مي‌شود از نظر ارزش، زمان و يا تعهد شغلي ارزش آفريني براي محصول يا خدمات، خطرپذيري بالايي دارند. خود محصول يا خدمت ممكن است منحصر به‌فرد باشد يا نباشد، اما كارآفرين با تأمين و تخصيص منابع و مهارت‌هاي ضروري تا حدودي به آن ارزش مي‌بخشد.
Venture Incubator
مركز رشد مخاطره‌پذير
مركز رشد مخاطره‌پذير، يك سازمان با خدمات كامل است كه هر آنچه يك كسب و كار نوپا ممكن است نياز داشته باشد، شامل تاسيسات دفتري، دستيابي به شبكه تماس‌ها، منابع فناوري، منابع انساني، كارشناسان اجرايي، قوانين، حسابداري و ... را براي مخاطبانش فراهم مي‌كند. اين واژه در حقيقت نام و تعبير ديگري براي مراكز رشد است.
Venture Incubator
مركز رشد كسب و كار مخاطره‌پذير
مركز رشد كسب و كار مخاطره‌پذير يك سازمان با خدمات كامل است كه هر آنچه يك كسب و كار پر مخاطره نياز دارد، شامل تأسيسات دفتري، دستيابي به شبكه تماس‌ها، منابع فناوري، منابع انساني، كارشناسان اجرايي، قوانين، حسابداري و غيره را در بر مي‌گيرد.
Venture Network
شبكه مخاطره
شبكه مخاطره، اغلب به عنوان آميزه‌اي از مؤسسه سرمايه‌گذار مخاطره‌پذير و شركت عملياتي در نظر گرفته مي‌شود. شبكه‌هاي مخاطره در مرحله پس از سرمايه‌گذاري اوليه، مشابه دوره تأمين مالي دومين و سومين مرحله، سرمايه‌گذاري يا عمل مي‌كنند. اغلب براي مخاطرات جديد سرمايه‌گذاران استراتژيك وجود دارد كه براي سرمايه‌گذاران درون مؤسسه، بازوهاي خدماتي هستند كه در بين اين سرمايه‌گذاران هم‌افزايي ايجاد مي‌كنند.
Venture Portal
معبر كسب و كار مخاطرپذير
معبرهاي كسب و كار مخاطرپذي، وب‌سايت‌هاي online يا شبكه‌هاي خارجي هستند كه يك شبكه متشكل از كارآفرينان، مشاوران و سرمايه‌گذاران را ايجاد مي‌كند. اين سايتها به منزله سكوي پرتاب براي كارآفرينان مي‌باشند و كارآفرينان مي‌توانند به واسطه اين سايت‌ها طرح كسب و كار و ديگر ملاك‌هاي ارزشي (توسط سرمايه‌گذاران) را عرضه كنند. اين سايت‌ها مي‌توانند در همه زمينه‌ها و مراحل تحويل كسب و كار مخاطرپذيه، سودآور باشند.
Venture Portal
معبر كسب و كار پر مخاطره
معبر كسب و كار پر مخاطره وب سايت‌هاي online يا شبكه‌هاي خارجي هستند كه يك شبكه كارآفرين، مشاوران و سرمايه‌گذاران را ايجاد مي‌كند. اين سايت‌ها اين امكان را به كارآفرين مي‌دهند تا سكوي پرتاب ، طرح كسب و كار و ديگر ملاك‌هاي ارزش‌يابي توسط سرمايه‌گذاران را عرضه كنند و يا در جستجوي ياري از مشاوران برآيند. اين سايت‌ها مي‌توانند به تماس‌هاي كسب و كار مخاطره جويانه محلي و منابع جهاني كمك كنند كه در همه زمينه‌ها و مراحل تحول كسب و كار پر مخاطره مي‌توانند سودآور باشد. اين سايت‌ها هم‌چنين رويدادهاي شبكه‌هاي offline را در پيوند با شبكه‌هاي online ايجاد مي‌كنند.
virtual business incubators
مراكز رشد كسب و كار مجازي (پارك‌هاي فناوري)
مراكز رشد كسب و كار مجازي (پارك‌هاي فناوري) در يك فضاي هم افزا خدمات قابل دسترسي تهيه مي‌كنند. آن‌ها شركت‌ها را با يكديگر، با مشتريان، تأمين‌كنندگان، شركا و مديريت اجرايي مراكز رشد مجاز از طريق اينترنت، تبادل داده‌هاي الكترونيكي، ويدئو كنفرانس و غيره وصل مي‌كنند.
Virtual Business Incubators
مراكز رشد كسب و كار مجازي
اين مراكز رشد، بدون اينكه شركت‌ها را در جاي خاص اسكان دهند خدماتي به آنها ارائه مي‌دهند. آنها شركت‌ها را با يكديگر، با مشتريان، تأمين‌كنندگان، شركا و مديريت اجرايي مراكز رشد از طريق اينترنت، تبادل داده‌هاي الكترونيكي، ويدئو كنفرانس و ... وصل مي‌كنند.
Virtual Company
شركت مجازي
شركت مجازي محلي است كه از تجمع منابع و امكانات فراهم شده توسط چند شريك يا "دست اندركار شركت مجازي"، به منظور توليد يك محصول و يا خدمت به‌صورت دائم يا موقت ايجاد مي‌شود.
Virtual Incubators
مراكز رشد مجازي
مراكز رشد مجازي به منزله «نسل دوم» مراكز رشد قلمداد مي‌شوند. اين مراكز رشد بر مخاطرات غير مالكيتي استوارند كه به سرمايه‌گذاري‌هاي ثابت پايين‌تري نيازمندند و به عنوان روشي محتمل در خدمت‌رساني به SME‌هايي تلقي مي‌شوند كه در مناطقي با فضاي محدود مشغول به كارند. اغلب يك دانشگاه يا يك مركز پژوهشي ميزبان مراكز رشد مجازي است. اين مراكز با توجه به ظرفيت‌شان در عمل كردن هم در شكل صنعتي يا در چهار ديواري (سنتي) و بيرون از ديوار (مجازي) مشخص مي‌شوند. اين مراكز در صورتي مجازي يا «بيرون از ديوار» شناخته مي‌شوند كه به مؤسسات تازه تأسيسي خدمت‌رساني كنند كه آن‌ها را در داخل مجموعه مركز رشد ميزباني نمي‌كنند. آن‌ها معمولاً از طريق كامپيوتر و شبكه‌هاي ارتباطات از راه دور، ارتباطاتي خارجي با شركت‌ها برقرار مي‌كنند. اغلب مراكز رشد مجازي فــناوري مدار هستند و به تبديل پژوهــش به محصولات داراي بازار معــطوف مي‌باشند. ارائه خدمات پيش ـ مركز رشد و پس ـ مركز رشد، بطور طبيعي اين مدل تلقي مي‌شود. نمونه‌هايي از مراكز رشد مجازي در كشورهاي مختلف از جمله برزيل، روسيه و استراليا وجود دارد.
Vulture Capitalist
سرمايه گذار
عبارتي است غير معمول براي سرمايه گذاراني كه از نوآوران و مخترعين كه در اجرائي كردن و عملي كردن اختراع خود ناتوانند حمايت مي كنند
Working Capital
سرمايه در گردش
مقدار دارايي جاري يك شركت منهاي بدهيهاي جاري آن شركت. بخشي از سرمايه يك شركت كه در معاملات تجاري صرف مي شود. اين سرمايه شامل دارايي هاي جاري مثل (سهام تجاري و صندوق ) منهاي بدهيهاي جاري است. در يك چرخه تجاري معمول _ تامين كالاها توسط تامين كننده ، حراج سهام به بدهكاران و استفاده از صندوق براي پرداخت به تامين كنندگان _ سرمايه در گردش مجموع داراييهاي درگير است
Working Capital
سرمايه در گردش
به سرمايه ها و داراييهاي جاري يك شركت اقتصادي و تجاري كه براي انجام عمليات تجاري صرف مي كند گفته مي شود. تفاضل و تفاوت ميان داراييهاي شركت و بدهي هاي جاري را سرمايه در گردش گويند